Thêm 05 loại thiết bị điện và điện tử phải thực hiện chứng nhận hợp quy mới được phép lưu thông trên thị trường A A

30/03/2016

Các thiết bị điện và điện tử bao gồm: Bóng đèn có balat lắp liền; Máy hút bụi; Máy giặt; Tủ lạnh, tủ đá; Điều hòa không khí phải thực hiện chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) mới được phép khi lưu thông trên thị trường. Nội dung này được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 9:2012/BKHCN và Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó kể từ ngày 01/01/2016 các thiết bị điện và điện tử trên phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự, phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy và gắn dấu CR trên sản phẩm mới được phép kinh doanh.

Chi tiết Thông tưQuy chuẩn kỹ thuật tại đây.

                                                                                                                                   Triều Anh

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo