Áp dụng ghi nhãn mới đối với các sản phẩm xăng RON và nhiên liệu điêzen A A

06/04/2016

Kể từ ngày 01/01/2016, các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu chính thức áp dụng quy định mới về việc ghi nhãn mới đối với sản phẩm xăng và nhiên liệu điêzen được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 1:2015/BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”. Theo đó, việc ghi nhãn tại các trạm hoặc tại các cửa hàng kinh doanh nhiên liệu hoặc phương tiện phân phối, bán lẻ phải ghi rõ loại xăng hoặc nhiên liệu điêzen với các thông tin như sau:

Đối với xăng không chì: Ghi trị số octan và mức tiêu chuẩn nhiên liệu phù hợp với mức tiêu chuẩn khí thải.

Ví dụ: RON90-II;  RON92-II;  RON95-II;  RON92-III;   RON95-III

 

Đối với xăng sinh học: Ghi trị số octan, tỷ lệ etanol nhiên liệu được phối trộn và mức tiêu chuẩn nhiên liệu phù hợp với mức tiêu chuẩn khí thải.

Ví dụ: E5 RON92-II;  E5 RON95-II;  E5 RON92-III;  E5 RON95-III                  

           

Đối với nhiên liệu điêzen: ký hiệu nhiên liệu điêzen, hàm lượng lưu huỳnh

Ví dụ: DO 0,05S;   DO 0,035S;   DO 0,005S

 

Đối với nhiên liệu điêzen B5: ký hiệu nhiên liệu điêzen, ký hiệu B5 và hàm lượng lưu huỳnh

Ví dụ: DO B5 0,05S;  DO B5 0,035S;   DO B5 0,005S

 

Chi tiết quy định trên tại quy chuẩn kỹ thuật xem tại đây.

                                                                                                             Triều Anh

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo