Quy định mới về công trình cấp nước A A

04/05/2016
Nhằm nâng cao công tác quản lý về chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 07:2016/BXD về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016. Theo đó, phần 1 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có mã số QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước được quy định chi tiết như sau:

- Hệ thống cấp nước phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành cấp nước; đảm bảo việc bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn nước an toàn và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.

- Kết cấu và vật liệu xây dựng công trình cấp nước phải đảm bảo yêu cầu bền vững, ổn định trong suốt thời hạn sử dụng (tuổi thọ) công trình dưới tác động của điều kiện tự nhiên, các tác động của môi trường xung quanh, các tác động trong quá trình vận hành.

- Chất lượng nước cấp cho sinh hoạt phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn vệ sinh nước sinh hoạt theo Bảng 1 của Quy chuẩn kỹ thuật số QCVN 07-1:2016/BXD. Hóa chất, vật liệu, thiết bị trong xử lý, vận chuyển và dự trữ nước sinh hoạt không được ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khỏe của con người.

Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 07:2016/BXD còn quy định thêm về như: Công trình thoát nước; Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật; Công trình giao thông; Công trình cấp điện; Công trình cấp xăng dầu, khí đốt; Công trình chiếu sáng; Công trình viễn thông; Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; Công trình nghĩa trang.

Chi tiết văn bản đầy đủ về Thông tưQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia xem file kèm theo tại đây.

.                                                                                                                        Triều Anh

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo