Hướng dẫn áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN SO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước A A

13/01/2017

         Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang phiên bản ISO 9001:2015

 

Ngày 29/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 5335/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và các tiêu chuẩn liên quan. Theo đó, đã hướng dẫn chi tiết như sau:

1. Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước:

Việc áp dụng phiên bản phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 được thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp:

        Được phép tiếp tục áp dụng tự nguyện tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đến thời hạn 30/9/2018 và TCVN ISO 14001:2010 đến 14/9/2018. Ngoài ra, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết.          

 Chi tiết xem Công văn hướng dẫn số 5335/BKHCN-TĐC và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg tại đây.

 

                                                                                                                     Triều Anh
 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo