Doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử và tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng kể từ ngày 10/02/2017 A A

14/02/2017
Kể từ ngày 10/02/2017, Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Sự ra đời của Thông tư trên được coi là sự “cởi trói” cho doanh nghiệp sản xuất trong nước và nhập khẩu phương tiện, thiết bị có dán nhãn năng lượng. Cụ thể như sau: Trước đây, theo Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng, để được dán nhãn năng lượng và chứng nhận tiêu thụ hiệu suất năng lượng tối thiểu, các nhà sản xuất hay các công ty nhập khẩu phải có mẫu hàng hóa được kiểm tra bởi đơn vị do Bộ Công Thương chỉ định. Việc kiểm tra có thể mất vài tuần, thậm chí vài tháng tùy thuộc vào các sản phẩm và khối lượng công việc của những đơn vị kiểm tra. Việc này gây tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Nhãn năng lượng so sánh ở trên tương ứng với 5 cấp hiệu suất năng lượng theo quy định (thể hiện bằng số sao trên nhãn)

 

Thông tư số 36/2016/TT-BCT ra đời cũng cho phép doanh nghiệp sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng một lần đối với mỗi mẫu (model) sản phẩm, áp dụng cho các tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cùng đặc tính kỹ thuật (không giới hạn thời gian hiệu lực của phiếu thử nghiệm). Không như trước đây, quy định về dán nhãn năng lượng được doanh nghiệp phản ánh là gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp cho biết phải tiến hành thử nghiệm nhiều lần đối với cùng một model sản phẩm để đáp ứng yêu cầu về đăng ký chứng nhận nhãn năng lượng do quy định về chứng nhận dán nhãn năng lượng theo lô hàng hóa nhập khẩu, hiệu lực của phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng chỉ kéo dài trong 6 tháng.

Quan trọng hơn, Thông tư còn cho phép doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố; doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện, thiết bị phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng khác để thực hiện việc dán nhãn năng lượng; nhãn năng lượng của doanh nghiệp có thể được thay đổi kích thước tăng, giảm theo tỉ lệ của nhãn để phù hợp với phương tiện, thiết bị nhưng không được gây nhầm lẫn, che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Chi tiết Thông tư số 36/2016/TT-BCT xem tại đây.    

                                                                                                           Triều Anh
 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo