Doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mình A A

24/02/2017
Thời gian gần đây, doanh nghiệp trên cả nước nói chung và doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang nói riêng chưa thật sự quan tâm đến việc góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình, cụ thể ngày 20/01/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi đến các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có liên quan để được các tổ chức, cá nhân góp ý cho dự thảo Sửa đổi số 1:2017 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 1:2015/BKHCN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Đến nay, đã có rất nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo của cơ quan quản lý nhưng ngược lại về phía doanh nghiệp thì ý kiến đóng góp rất hạn chế, nội dung chi tiết như sau:

Ngày 11/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 1:2015/BKHCN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, trong quá trình triển khai thực hiện QCVN trên đã phát sinh một số vướng mắc liên quan đến một số chỉ tiêu có nguy cơ gây mất an toàn, song không quy định trong QCVN 1:2015/BKHCN.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN theo hướng tăng cường kiểm soát các chỉ tiêu kỹ thuật có nguy cơ gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường, tài sản. Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ xin gửi Quý Cơ quan/Doanh nghiệp dự thảo Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN để cho ý kiến.

Văn bản góp ý của quý doanh nghiệp xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ sau, trước ngày 20/3/2017 để hoàn tất các thủ tục trình ban hành

Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tiêu chuẩn - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0437911629; Fax: 0437911595; Email: vutieuchuan@tcvn.gov.vn

Quá thời hạn nêu trên, mà không nhận được ý kiến góp ý, thì được xem Quý Cơ quan/Doanh nghiệp đồng ý với các nội dung nêu trong dự thảo Thông tư.

Vì tính chất quan trọng của dự thảo văn bản lần này đề nghị các doanh nghiệp có liên quan, nhất là doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản trên.

Xem chi tiết: Dự thảo Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN.

                                       Triều Anh – Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo