Hội nghị đánh giá tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 34 xã, thị trấn năm 2017 A A

12/01/2018
Nhằm đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 34 xã, thị trấn. Ngày 10/01/2018, tại Hội trường UBND huyện U Minh Thượng và UBND huyện An Minh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND huyện U Minh Thượng, An Minh, An Biên và Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 34 xã, thị trấn thuộc huyện huyện U Minh Thượng, An Minh, An Biên và Vĩnh Thuận.
Tham dự  Hội nghị có Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Lãnh đạo UBND huyện U Minh Thượng, An Minh, An Biên. Hội nghị có khoảng 180 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo ISO của 34 xã, thị trấn thuộc huyện U Minh Thượng, An Minh, An Biên và Vĩnh Thuận.
Ông Dương Minh Tâm, PGĐ Sở KH&CN và Ông Nguyễn Quốc Khởi, PCT UBND huyện U Minh Thượng – Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Bà Phạm Thị Lựu, Phó Chi cục trưởng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 34 xã, thị trấn thuộc huyện U Minh Thượng, An Minh, An Biên và Vĩnh Thuận. Qua báo cáo cho thấy việc triển khai áp dụng ISO tại các xã, thị trấn đã đạt được một số kết quả tích cực như: Hệ thống tài liệu của các xã, thị trấn đầy đủ theo yêu cầu; các xã, thị trấn thực hiện khá tốt các yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đã tiến hành đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo để kiểm tra, đánh giá hiệu quả của HTQLCL; công tác kiểm soát thông tin dạng văn bản thực hiện tương đối tốt; Ban Chỉ đạo ISO tại các xã, thị trấn đầy đủ các bộ phận; các xã, thị trấn đã xây dựng, ban hành tài liệu HTQLCL; công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong quá trình triển khai áp dụng tại một số xã, thị trấn cũng còn một số hạn chế, khó khăn như: HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn mới đối với các xã, thị trấn, một số cán bộ, công chức, lao động chưa tiếp cận nhiều nên còn lúng túng trong quá trình triển khai áp dụng; mục tiêu chất lượng của các xã, thị trấn có một vài chỉ tiêu chưa đo lường được và chưa phù hợp với mục tiêu của đơn vị; việc cập nhật và lập danh mục thông tin dạng văn bản nội bộ, văn bản bên ngoài, danh mục lưu trữ của một số xã, thị trấn còn chưa đầy đủ; chưa lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; một số xã, thị trấn vẫn chưa sử dụng được kinh phí cấp để xây dựng HTQLCL do chưa nắm rõ các mục chi, mức chi.


Đại biểu tham dự Hội nghị tại huyện U Minh Thượng

Hội nghị đã tiếp thu được một số ý kiến như: Việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn mới đối với các xã, thị trấn. Vì vậy kiến nghị Sở KH&CN tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các xã, thị trấn áp dụng ngày càng tốt hơn… đa số các ý kiến đều thống nhất với số liệu báo cáo của Sở KH&CN cũng như giải trình một số vấn đề Hội nghị nêu ra.

Kết thúc Hội nghị, Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&CN đề nghị các xã, thị trấn cần phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời sớm khắc phục những thiếu sót để việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn ngày càng có hiệu quả, góp phần nâng chất lượng và hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công tại địa phương. Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong thời gian tới./.

Đào Xuân Minh – Chi cục TCĐLCL
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo