Chính phủ cởi trói cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm A A

05/03/2018
Kể từ ngày 02/02/2018, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực và thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Sự ra đời của Nghị định trên được coi là sự “cởi trói” cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu. Cụ thể như sau:

                                                   Một trong những doanh nghiệp sản xuất đồ hộp thực phẩm của tỉnh Kiên Giang

Theo quy định mới của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Được tự thực hiện việc công bố sản phẩm thực phẩm mà không cần phải lập thủ tục hành chính để xin “Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của địa phương quản lý như trước đây. Đây là quy định phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Luật An toàn thực phẩm. Qua đó, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đở mất nhiều thời gian, công sức và chi phí cho việc thực hiện thủ tục hành chính lạc hậu này, quan trọng hơn là doanh nghiệp có nhiều cơ hội bán hàng, ký được nhiều hợp đồng với các đối tác mà không bị rào cảng bởi quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP

Đây là tin vui đến với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm nói riêng và doanh nghiệp trên cả nước nói chung, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững, đất nước phồn vinh.

Chi tiết xem nội dung Nghị định số 15/2018/NĐ-CP tại đây.


Triều Anh – Trung tâm ƯDTB KH&CN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo