Tập huấn kỹ thuật vận hành hệ thống tuần hoàn nuôi thương phẩm cá Trê suối Phú Quốc A A

22/04/2015
Sáng ngày 10/4/2015, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Kiên Giang phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Kiên Giang tổ chức tập huấn kỹ thuật vận hành, kiểm tra, quản lý chất lượng nước nuôi thương phẩm cá Trê suối Phú Quốc bằng hệ thống tuần hoàn tại Trại thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Ba Hòn tại xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Tham gia buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo ông Dương Minh Tâm – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang; ông Phạm Văn Triều Anh – PGĐ Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Kiên Giang; đại diện phòng Tư vấn - KHCN, đại diện phòng Khuyến Ngư, cùng 16 chuyên viên thuộc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Kiên Giang trên địa bàn tỉnh.

            Nội dung tập huấn tập trung vào việc chuyển giao kỹ thuật cho các cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện đề tài và các chuyên viên tham gia tập huấn. Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Kiên Giang phổ biên kiến thức về cách thiết kế, cơ chế xử lý nước và quy trình vận hành hệ thống tuần hoàn nuôi thương phẩm cá Trê suối Phú Quốc.

Hệ thống tuần hoàn nuôi thương phẩm cá Trê suối Phú Quốc

Hệ thống tuần hoàn nuôi thương phẩm cá Trê suối Phú Quốc

Sau thời gian phổ biến kiến thức, các cán bộ chuyên môn được học hỏi mô hình thực tế ngay tại Trại thực nghiệm.

Cuối buổi khảo sát, học tập thực tế mô hình, chuyên viên kỹ thuật giải đáp những thắc mắc và củng cố kiến thức cho học viên.

            Buổi tập huấn kết thúc vào buổi sáng cùng ngày, các học viên đã nắm vững kiến thức truyền đạt và áp dụng tốt ngay trên mô hình thực nghiệm.

Phạm Văn Sung

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo