Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 A A

14/07/2015
Ngày 9/7/2015 Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu 2015 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&CN kiêm Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Ô. Nguyễn Xuân Niệm - Phó GĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc

Hội nghị đã được nghe ông Trần Trung Trọng – Phó giám đốc Trung tâm trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Qua đó, về cơ bản tình hình hoạt động 6 tháng đầu của Trung tâm đã đạt 50% so với mục tiêu đã đặt ra, các đề tài chuyển tiếp năm 2014 thực hiện theo đúng tiến độ, hoạt động sản xuất, dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ và các dịch vụ mới như tư vấn đăng ký mã số, mã vạch; công bố hợp chuẩn, hợp quy cũng đang từng bước đi vào ổn định; công tác phân tích – kiểm nghiệm cũng đã được Tổng cục môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số lĩnh vực còn chưa đạt theo kế hoạch đề ra như dự án rau VietGap và sản xuất phôi, nấm tươi chưa đảm bảo, nguyên nhân chủ yếu là do mô hình này thật sự còn mới ở trong Tỉnh nên ít người chịu đầu tư, từ đó sản phẩm nấm tươi tiêu thụ không nhiều. Ngoài ra do tình hình thiết bị chưa ổn định, còn đang sữa chữa nên công tác sản xuất phôi bị đình trệ. Công tác tư vấn giám sát môi trường định kỳ Trung tâm vẫn chưa ký được hợp đồng do chưa phân tích được một số chỉ tiêu như THC, VOC do thiết bị chưa được đầu tư.

Ô. Dương Minh Tâm - Phó GĐ Sở kiêm GĐ Trung tâm gợi ý thảo luận

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã tổ chức cho các viên chức, người lao động đăng ký học tập và làm theo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015”. Đăng ký, triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của tập thể Trung tâm.

Tại hội nghị, lãnh đạo và các viên chức, người lao động tại Trung tâm đã cùng nhau trao đổi, thảo luận thẳng thắn, rút kết kinh nghiệm những gì chưa làm được, tìm ra các biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, định hướng phát triển các dịch vụ của Trung tâm trong thời gian tới, hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động cho 6 tháng cuối năm./.

 

Tú Vân

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo