Hoạt động đánh giá ISO/IEC 17025 Phòng Phân tích – Kiểm nghiệm A A

05/10/2015
Vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 9 năm 2015, Đoàn đánh giá của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp (Accreditation Office for Standard Conformity Assessment Capacity – AOSC) đã tiến hành đánh giá phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Kiên Giang.

Sau khi đánh giá, đoàn đã nhận xét phòng Phân tích - Kiểm nghiệm như sau:

-         Phòng đã cơ bản áp dụng và duy trì hệ thống quản lý đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

-         Nhân viên kiểm nghiệm có độ thành thạo tay nghề tốt, thao tác thí nghiệm chính xác; Nắm vững và tuân thủ đúng quy trình thí nghiệm.

-         Phòng trang bị dụng cụ, thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thí nghiệm và các thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thí nghiệm đã được hiệu chuẩn, bảo trì thích hợp.

-         Các chỉ tiêu tham gia thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng năm 2014 và 2015 đều đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn còn tồn tại 7 điều không phù hợp loại nhẹ, 6 kiến nghị. Sau hơn 2 tháng khắc phục có hiệu quả các điều không phù hợp mà đoàn đánh giá đã nêu trong báo cáo phòng Phân tích - Kiểm nghiệm sẽ nhận được giấy chứng nhận với mã số AOSC-0066  công nhận 26 phép thử hóa./.

Tạ Băng Hồ - Phòng PT-KN

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo