Thông qua đề cương đề tài “Ứng dụng công nghệ men vi sinh để phối chế, sản xuất sản phẩm men xử lý hầm cầu” A A

07/12/2015
Sáng ngày 27/11/2015, tại hội trường Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (TT ƯD&CGCN) đã diễn ra buổi họp thông qua thuyết minh đề cương đề tài cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ men vi sinh để phối chế, sản xuất sản phẩm men xử lý hầm cầu” do ông Lâm Ngọc Mười, trưởng phòng phân tích kiểm nghiệm làm chủ nhiệm.

            Ngày 05/10/2015 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có thông báo việc hoàn chỉnh hồ sơ thông qua thuyết minh đề cương mô hình ứng dụng KH&CN cấp huyện năm 2016 trên cơ sở Quyết định số 145/QĐ-SKHCN ngày 02/10/2015 của Sở KH&CN, trong đó có đề tài “Ứng dụng công nghệ men vi sinh để phối chế, sản xuất sản phẩm men xử lý hầm cầu”. Sáng ngày 27/11/2015 tại TT ƯD&CGCN dưới sự chủ trì của Ông Dương Minh Tâm, PGĐ Sở KH&CN kiêm Giám đốc TT ƯD&CGCN làm chủ tịch Hội đồng.

                    Ô. Dương Minh Tâm - PGĐ Sở phát biểu khai mạc

            Sau khi chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương“Ứng dụng công nghệ men vi sinh để phối chế, sản xuất sản phẩm men xử lý hầm cầu” và được sự tham gia đóng góp của các thành viên, đại biểu Hội đồng tập trung trao đổi các vấn đề xoay quanh tên đề tài cũng như mục tiêu, phương pháp thực hiện cho phù hợp.

       Ô. Lâm Ngọc Mười, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo đề cương

          Trên cơ sở đó, Ông Dương Minh Tâm, chủ tịch Hội đồng thống nhất đề tài cần thay đổi tên, bổ sung lược khảo cho phù hợp, định hướng lại mục tiêu. Về nội dung, chủ nhiệm cần phải thực hiện 4 nội dung sau: (1) Điều tra, thu thập thông tin (thứ cấp, sơ cấp) và mua mẫu để phân tích, đánh giá; (2) Tuyển chọn một số vi sinh hữu ích, có hoạt tính phân hủy chất hữu cơ, cặn bã hầm cầu và xây dựng quy trình sản xuất; (3) Bố trí mô hình thử nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất; (4) Thiết kế bao bì, nhãn và đăng ký độc quyền cho sản phẩm.

           Qua đó, các thành viên Hội đồng cho điểm thống nhất thông qua đề tài trên./.

 

Mai Diệu Quyên (P. ƯDCG)

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo