Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 A A

25/01/2016
Chiều ngày 18/01/2016 Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và đề ra kế hoạch năm 2016. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở KH&CN kiêm Giám đốc Trung tâm; cùng các đại biểu đến từ các phòng chuyên môn thuộc Sở và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

                         Ông Nguyễn Xuân Niệm phát biểu khai mạc

 

Ông Nguyễn Xuân Niệm thay mặt lãnh đạo Sở phát biểu khai mạc Hội nghị. Sau đó, Hội nghị đã được nghe ông Trần Trung Trọng – Phó giám đốc Trung tâm trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và đề ra kế hoạch năm 2016. Nhìn chung, cùng với sự nổ lực và đoàn kết cao của CCVCLĐ trung tâm, hầu hết các công việc đã cơ bản hoàn thành và một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đề ra như: Hoạt động dịch vụ về an toàn bức xạ không chỉ thực hiện trong tỉnh mà còn hoạt động tại một số tỉnh bạn, các dịch vụ tư vấn về môi trường, Sở hữu trí tuệ và Phân tích – kiểm nghiệm, doanh thu đạt 103% kế hoạch năm 2015. Ngoài các hoạt động thường xuyên, trong năm Trung tâm còn mở rộng thêm một số lĩnh vực như: liên kết mở lớp đào tạo về an toàn bức xạ trong y tế, tư vấn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy, mã số mã vạch,…

 

                 Lãnh đạo Trung tâm nhận giấy khen của Sở KH&CN

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số lĩnh vực còn chưa đạt theo kế hoạch đề ra như: việc triển khai đề tài, dự án chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Một số đề tài, dự án phải ngưng thực hiện, ngoài ra thì triển khai chậm so với tiến độ đề ra. Hoạt động của Trại Ứng dụng Mong thọ chưa đạt kế hoạch năm 2015, hoạt động chống sét đã triển khai nhưng chưa đúng theo kế hoạch, công tác phân tích – kiểm nghiệm vẫn chưa khai thác hết các thiết bị, máy móc đầu tư.

Với những thành quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động của trung tâm năm 2015, Hội nghị tiếp tục được nghe các báo cáo tham luận về tình hình thực tại và những định hướng mới như: trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ (Định hướng phát triển dịch vụ KHCN và định hướng phát triển công tác Sở hữu trí tuệ cho NHTT) và ứng dụng, chuyển giao Công nghệ (Tình hình ứng dụng công nghệ từ các đề tài, dự án thực hiện tại Trại thực nghiệm KH&CN. Định hướng phát triển) của Trung tâm. Qua đó, lãnh đạo và các viên chức, người lao động tại Trung tâm đã cùng nhau trao đổi, thảo luận thẳng thắn, rút kết kinh nghiệm những gì chưa làm được, tìm ra các biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, định hướng phát triển các dịch vụ của Trung tâm trong thời gian tới.

 

                           Toàn thể CCVCLĐ của Trung tâm

 

        Tuy vẫn còn những hạn chế nhưng với những kết quả đạt được trong năm 2015, Trung tâm đã được Sở tặng thưởng nhiều thành tích cho tập thể, cá nhân. Sự khen thưởng này nhằm ghi nhận những nổ lực và khích lệ tinh thần lao động của viên chức, người lao động đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

        Kết thúc Hội nghị Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở, kiêm Giám đốc Trung tâm đã ghi nhận những đóng góp, góp ý cho báo cáo và những đề xuất kiến nghị của tất cả viên chức, người lao động về các tham luận và yêu cầu tất cả viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được trong năm qua và cố gắng khắc phục những hạn chế để hoạt động của Trung tâm ngày càng phát triển./.

Võ Mộng Tuyền – VP Trung tâm

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo