Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ A A

20/07/2016
Sáng ngày 18/7/2016, tại trụ sở cơ quan, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 với sự tham dự của Ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở, Ông Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Trung tâm. Tại Hội nghị, Ông Phạm Văn Triều Anh - Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm có sự thay đổi lớn về kiện toàn nhân sự và thay đổi cho hợp lí theo yêu cầu trưng dụng một số viên chức năng động của Ban Giám đốc Sở. Tuy có nhiều khó khăn và thách thức nhưng bên cạnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở (Đảng ủy Sở và Ban Giám đốc Sở) cộng với sự phối hợp của các phòng, ban và sự cố gắng nỗ lực của CCVCLĐ, Trung tâm đã thực hiện đồng bộ, đưa ra nhiều giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác và đã đạt được những kết quả nổi bật như: Dịch vụ tư vấn về môi trường và an toàn bức xạ; tư vấn sở hữu trí tuệ; công tác phân tích kiểm nghiệm;…tổng hợp doanh thu 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ 61,1% kế hoạch năm.

               Giám đốc Sở KH&CN (Lê Thanh Việt) phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số lĩnh vực còn chưa đạt theo kế hoạch đề ra như: việc triển khai đề tài, dự án chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Một số đề tài phải ngưng thực hiện, ngoài ra thì triển khai chậm so với tiến độ đề ra. Hoạt động của Trại Thực nghiệm KH&CN Mong Thọ cho sản lượng rau, nấm, cá các loại chưa cao và mức tiêu thụ thấp; công tác chỉ định quan trắc môi trường thực hiện còn chậm; dịch vụ công bố hợp chuẩn, hợp quy, an toàn vệ sinh thực phẩm, vàng,… chưa phát triển mạnh; việc đăng tin, bài trên trang website của Sở còn ít, chưa thực sự phong phú, đa dạng.

Sau khi trình bày những thành quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động 6 tháng đầu năm, Hội nghị tiếp tục được nghe các báo cáo chuyên đề định hướng phát triển Trại Thực nghiệm KH&CN Mong Thọ và Trại Thực nghiệm KH&CN Kiên Lương. Qua đó, lãnh đạo, đại diện các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Sở và các viên chức Trung tâm đã cùng nhau trao đổi, thảo luận thẳng thắn, rút kết kinh nghiệm những gì chưa làm được, tìm ra các biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đồng thời góp ý cho những định hướng phát triển hai Trại Thực nghiệm trong thời gian tới. Hội nghị đã tập trung phân tích, đề ra mục tiêu và giải pháp cho 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo các chế độ và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCLĐ Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Trung tâm trong 6 tháng đầu năm. Giám đốc yêu cầu Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý để hoàn thành kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Giám đốc yêu cầu Trung tâm cần sắp xếp nhân sự làm việc theo chuyên môn, phát triển các lĩnh vực mạnh và dần dần, từng bước một cải thiện những mặt yếu.

Kết thúc Hội nghị, Ông Nguyễn Thái Nguyên - Giám đốc Trung tâm cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, ý kiến của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn. Ông Nguyên khẳng định, thời gian tới Trung tâm sẽ cố gắng khắc phục các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kiến nghị đến các phòng, ban, đơn vị của Sở quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động của Trung tâm. Ban Giám đốc Sở tiếp nhận những ý kiến và sẽ chỉ đạo để Trung tâm phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới./.

 

Võ Mộng Tuyền (Ảnh:Xuân Niệm)

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo