Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 A A

11/01/2018
Sáng ngày 05/01/2018, tại hội trường Trung tâm, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018. Ông Trần Trung Trọng, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

 Tham dự Hội nghị có ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở KH&CN; ông Nguyễn Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN; Lãnh đạo Trung tâm; Đại diện các phòng như: Tài chính kế hoạch; Thanh tra; Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ; Quản lý KH&CN cơ sở; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở KH&CN cùng 27 CCVC-LĐ của Trung tâm ƯDTBKH&CN.

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Triều Anh, Phó Giám đốc Trung tâm ƯDTB KH&CN đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2017, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 của đơn vị.


Báo cáo đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị, qua đó nêu bật những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch năm 2018. Năm 2017, Trung tâm đã đạt và vượt kế hoạch đề ra (128%), với thành tích đó Giám đốc Trung tâm đã khen thưởng đột xuất cho 09 cá nhân và 01 tập có thành tích cao trong các hoạt động của đơn vị, ngoài ra đề xuất 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen Ủy ban Tỉnh và 02 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Hội nghị cũng đã nghe trên 10 ý kiến đóng góp, trao đổi thẳng thắn, chân tình của CCVC-LĐ và từ cơ quan quản lý nhằm góp phần hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận những thành tích mà Trung tâm đã phấn đấu đạt được trong năm 2017. Đồng thời ông cũng chỉ ra những tồn tại, cũng như định hướng một số hoạt động cần tập trung thực hiện trong năm 2018.

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể CCVC-LĐ Trung tâm, ông Trần Trung Trọng, Giám đốc ƯDTB KH&CN đã cám ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Lê Thanh Việt; đồng thời kêu gọi toàn thể CCVC-LĐ Trung tâm đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

 

Diệu Quyên - TT ƯDTB KH&CN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo