Năng lực xử lý nước sinh hoạt và nước thải của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang A A

19/04/2018
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được giao theo Quyết định số 46/QĐ-SKHCN. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm 5 phòng và 3 trạm trực thuộc theo Quyết định số 98/QĐ-TTUD ngày 20/5/2016 quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng, trại trực thuộc.

                                               Hệ thống lọc áp lực Nhà hàng - Khách sạn Hòa Giang

Trung tâm có đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn về môi trường thực hiện nghiên cứu, phát triển các ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực môi trường, thực hiện các công trình xử lý môi trường cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, Trung tâm đã ứng dụng công nghệ lọc áp lực để khử màu, hấp thụ mùi và chất rắn lơ lửng nhằm nâng cao chất lượng nước đầu ra của hệ thống xử lý nước thải cho Nhà hàng - Khách sạn Hòa Giang, Nhà hàng Hoa Biển,… Sau khi hệ thống hoàn thành, chất lượng nước thải đầu ra được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã ứng dụng công nghệ lọc áp lực sử dụng các vật liệu hấp thụ, trao đổi ion được ứng dụng vào các công trình xử lý nước sinh hoạt cho các tổ chức, cá nhân như Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là các điểm trường thuộc huyện Tân Hiệp, An Biên, An Minh từ các nguồn nước giếng khoan có chất lượng nước ô nhiễm phèn chua, kim loại nặng, độ cứng, nhiễm mặn... đạt quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT, cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của thầy cô và học sinh của trường, đem lại niềm vui, hứng khởi cho thầy cô, học sinh và người dân trên địa bàn.

Hệ thống xử lý nước sinh hoạt Trường THCS Đông Hưng B

Kết quả này của Trung tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho các vùng nông thôn sâu, vùng xa thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt, hạn chế các bệnh liên quan đến đường ruột và sức khỏe người dân, ngoài ra đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia (Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Xây dựng nông thôn mới, …).

Nước là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và môi trường sinh thái. Chúng ta cùng nhau hướng đến một cuộc sống xanh và phát triển bền vững vì thế hệ tương lai.   

Lê Hoàng Toàn, TP Kỹ Thuật Tư Vấn KH&CN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo