Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn huyện Phú Quốc A A

01/06/2018
Nhằm giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khách sạn có sử dụng thang máy trên địa bàn huyện Phú Quốc chấp hành đúng các quy định của nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh. Từ ngày 22 đến 25/05/2018, Chi nhánh Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tại Phú Quốc phối hợp với Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh (HOSITCO) tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 3 tại Hội trường Chi nhánh Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tại Phú Quốc với sự tham gia của hơn 25 học viên đến từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nhà hàng khách sạn trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Ô. Phạm Văn Triều Anh – GĐ. Chi nhánh TT. Ứng dụng TBKH&CN tỉnh KG tại Phú Quốc phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có Ông Phạm Văn Triều Anh – GĐ Chi nhánh TT. Ứng dụng TBKH&CN Phú Quốc; Ông Phạm Văn Kha – Giảng viên – Trưởng CN Cần Thơ - Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua lớp tập huấn học viên được trang bị một số kiến thức về công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động; hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; một số nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động…

Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật như Luật số 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động…

Kết thúc lớp huấn luyện, các học viện được kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm và được cấp giấy chứng nhận./.

Xuân Quí, CN TT Ứng dụng TBKH&CN Phú Quốc
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo