Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 A A

30/07/2018
Ngày 18/7/2018, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (ƯDTB KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Ông Trần Trung Trọng, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm ỨDTB KH&CN

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN; Lãnh đạo Trung tâm; Đại diện các phòng thuộc Sở như: Thanh tra; Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ; Quản lý chuyên ngành; Quản lý Khoa học; Quản lý KH&CN cơ sở; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng (TCĐLCL) cùng tất cả CCVC-LĐ của Trung tâm ƯDTB KH&CN.

Tại Hội nghị, ông Lâm Ngọc Mười, Phó Giám đốc Trung tâm ƯDTB KH&CN đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của đơn vị.

Báo cáo đã đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018, qua đó nêu bật những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã cơ bản đạt kế hoạch đề ra cụ thể như: Hoạt động dịch vụ Tư vấn môi trường, an toàn bức xạ đạt 58,4%; Phân tích – kiểm nghiệm đạt 60%; Hoạt động sản xuất nước đóng chai đạt 79%; Sản xuất rượu đạt 77%.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến đóng góp, trao đổi thẳng thắn, chân tình của CCVC-LĐ và từ cơ quan quản lý nhằm góp phần hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Trung tâm.

Ông Trần Trung Trọng – GĐ Trung tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời ông cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như định hướng một số hoạt động cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể CCVC-LĐ Trung tâm, ông Trần Trung Trọng, Giám đốc ƯDTB KH&CN đã cám ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thái Nguyên; đồng thời kêu gọi toàn thể CCVC-LĐ Trung tâm đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Nguyễn Phùng Hải Đăng-TT ƯDTB KH&CN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo