Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp đào tạo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 A A

20/08/2018
Hiện tại, Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được Tổ chức quốc tế ISO/IEC ban hành ngày 29/11/2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2019, Văn phòng công nhận chất lượng sẽ chỉ tiếp nhận đơn đăng ký đánh giá công nhận mới theo phiên bản Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017. Đối với các Phòng thử nghiệm đã áp dụng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 thì quá trình chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới phải được hoàn tất trước ngày 30/11/2020.

Ông Lâm Ngọc Mười- PGĐ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN phát biểu khai mạc lớp học

Nhằm giúp các Phòng thí nghiệm thuận lợi trong quá trình chuyển đổi phiên bản mới, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Công ty TNHH Phân tích Kiểm nghiệm Việt Tín tổ chức lớp đào tạo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 từ ngày 02– 03/8/2018 tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN. Lớp đào tạo do Ông Trần Thanh Bình (PGĐ - Công ty TNHH Phân tích Kiểm nghiệm Việt Tín) giảng dạy, tham gia có 35 học viên làm việc tại các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn thuộc tỉnh Kiên Giang.

Nội dung chương trình đào tạo bao gồm: Giới thiệu lịch sử hình thành Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; Sự khác nhau giữa TCVN ISO/IEC 17025:2005 và phiên bản TCVN ISO/IEC 17025:2017; Các yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017; Kế hoạch đánh giá chuyển đổi phiên bản mới. Ngoài ra, các học viên cũng được phổ biến các tiêu chuẩn liên quan như: TCVN ISO 9000 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng; TCVN ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu; TCVN ISO 31000 Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và hướng dẫn…

Các học viên tham gia thảo luận để làm rõ nội dung học tập

Qua lớp đào tạo, các học viên đã tiếp thu được các nội dung yêu cầu của tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, các học viên còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm cũng như thảo luận tìm ra hướng khắc phục những khó khăn khi vận hành hệ thống. Kết thúc khoá học,  35 học viên đạt yêu cầu đã được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học./.

Bùi Kim Ngọc – CV Phòng Phân tích- Kiểm nghiệm
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo