Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ trong X-Quang chẩn đoán Y tế A A

23/04/2019
Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn bức xạ X-Quang cập nhật kiến thức cũng như có đủ điều kiện cần thiết trong hoạt động, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Viện Khoa học và Hợp tác Nghiên cứu ASEAN tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ từ ngày 17-19/04/2019 tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN. Lớp đào tạo do TS. Trần Duy Tập giảng dạy chính và ThS. Lưu Minh Trung hỗ trợ, tham gia có trên 41 học viên làm việc tại các bệnh viện, phòng khám và doanh nghiệp có sử dụng nguồn bức xạ trong và ngoài tỉnh.

TS. Nguyễn Xuân Niệm -PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc lớp học

Đến với Lớp đào tạo, các học viên được cung cấp kiến thức về Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-Quang chẩn đoán y tế”; “Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân”; “Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ” “Đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn”; hướng dẫn sử dụng thiết bị đo lường bức xạ; xử lý một số tình huống ứng phó sự cố bức xạ. Ngoài ra, các học viên cũng được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Nghị định số 07/2010/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành luật Năng lượng Nguyên tử; Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong Y tế.

Qua lớp đào tạo, các học viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác an toàn bức xạ tại cơ sở, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của bức xạ đến sức khỏe nhân viên bức xạ và người dân. Kết thúc lớp đào tạo, các học viên được kiểm tra kiến thức đã học thông qua bài kiểm tra tự luận và trắc nghiệm. Các học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của Thông tư 34/2014/TT-BKHCN./.

Diễm Hương – TT Ứng dụng TB KH&CN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo