Tham dự sự kiện “Kết nối cung – cầu công nghệ” và “Hội nghị giao ban khối Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ vùng ĐBSCL” A A

24/05/2019
Nằm trong chuỗi sự kiện “Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5”; Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ” và Hội nghị giao ban “Khối Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long” để hướng tới các hoạt động liên kết các Trung tâm ứng Dụng Tiến Bộ Khoa học và Công nghệ (TTUD) trong hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ.

 

Sự kiện có sự tham gia của Lãnh đạo thành phố Cần Thơ; Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các đơn vị trực thuộc bộ; các Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc tại các tỉnh/thành vùng ĐBSCL, Đông Nam Bộ và lân cận; Các Viện trường, Nhà khoa học và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ với Chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ” vào ngày 15/5/2019 do Khối Ứng dụng KH&CN vùng ĐBSCL tổ chức.

      Tại Hội Thảo, các đại biểu đã nghe các Báo cáo: Kết quả hoạt động của các Trung tâm giai đoạn 2018 và định hướng hoạt động các năm tiếp theo; Kinh nghiệm đưa một số sản phẩm của Trung tâm vào thị trường; Định hướng phát triển hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ Vùng ĐBSCL - vai trò của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Nâng cao năng lực ứng dụng KH&CN thông qua hoạt động liên kết với các viện, trường và doanh nghiệp. Kết nối cung cầu công nghệ thúc đẩy chuyển giao công nghệ; Giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác chuyển giao, ứng dụng công nghệ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Giới thiệu mô hình liên kết chuyển giao ứng dụng công nghệ hiệu quả trong các lĩnh vực. Tại Hội thảo này, các Nhà khoa học, Doanh nghiệp cũng đã trình bày các công nghệ ứng dụng trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Sự kiện về hoạt động các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, lần 1, năm 2019 đã hoàn thành các nội dung đề ra, với những thay đổi mới căn bản theo hướng tiếp cận đa chiều, cung cấp nhiều thông tin cho doanh nghiệp, đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể của các đơn vị sự nghiệp KH&CN, tiếp cận các mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm định hướng phát triển, đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế./.

Lê Hoàng Toàn - TP Kỹ thuật Tư vấn KH&CN, TTUD
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo