Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020 A A

20/01/2020
Hòa trong không khí thi đua lập thành tích Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý năm 2020; đồng thời, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 14/01/2020, tại Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) tổ chức buổi Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020.

Hội nghị này là một trong những hoạt động thường niên của đơn vị nhằm tổng kết lại những công việc thực hiện trong năm. Bên cạnh đó cũng còn những mặt còn hạn chế được đưa ra thảo luận để có hướng khắc phục trong năm tới.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (BGĐ Sở KH&CN); Đại diện các phòng thuộc Sở, lãnh đạo Chi cục, các đại biểu và toàn thể công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) của Trung tâm cùng tham dự.


Ông Trần Trung Trọng – Giám đốc Trung tâm KHCN&MT phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau lời phát biểu khai mạc của lãnh đạo Trung tâm KHCN&MT, hội nghị được nghe các báo cáo về hoạt động của Trung tâm, kế tiếp là gợi ý thảo luận của Ông Trần Trung Trọng Giám đốc Trung tâm KHCN&MT chỉ đạo thảo luận hội nghị.

Kết quả hoạt động năm 2019, Trung tâm đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm nhờ sự quan tâm chỉ đạo của BGĐ Sở KH&CN, sự phối hợp của các cơ quan có liên quan và nhờ sự đồng thuận của tập thể viên chức, lao động (VCLĐ) mang lại những kết quả như sau:

* Về công tác Ứng dụng CGCN và Phân tích- Kiểm nghiệm

 + Đề tài, dự án:

- Đề tài cấp tỉnh:“Nghiên cứu duy trì và nâng cao chất lượng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho nước mắm Phú Quốc”, đã thông qua Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh, đạt loại B. Dự án “Thu thập, lưu trữ, bảo tồn một số nguồn gen nấm có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Kiên Giang”, đã thông qua Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đạt loại B.

- Đề tài cấp cơ sở: Đề tài “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xử lý nước dưới đất phục vụ sinh hoạt tại các trường học nông thôn huyện Kiên Lương, Tân Hiệp và Giồng Riềng”: Đã thông qua hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đạt loại B. Đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thử nghiệm trồng đu đủ da xanh ruột vàng theo hướng VietGAP tại Trại thực nghiệm KH&CN Mong Thọ, huyện Châu Thành”: đã xuống giống đu đủ đợt 3 và đang chăm sóc, tiếp tục thu hoạch đu đủ đợt 2 và thu các chỉ tiêu sinh học. Đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng quy trình nhân giống và trồng nấm trân châu tại tỉnh Kiên Giang”: Đã thông qua Hội đồng cấp cơ sở, đang hoàn chỉnh đề cương.

+ Hoạt động sản xuất nước đóng chai và rượu:

- Nước xuất bán 12.161 bình và 3.630 block, doanh thu 271,831,000 đồng (đạt 88% kế hoạch năm).

- Rượu 758 chai loại 500 ml và 338 chai loại 750 ml, doanh thu: 85,709,000 đồng  (Đạt 61% kế hoạch năm).

+ Phân tích - Kiểm nghiệm: - Tiến hành phân tích, kiểm nghiệm được 1.390 mẫu với 7.261 chỉ tiêu, (doanh thu đạt 66% kế hoạch năm)

- Đang lập hồ sơ mở rộng chỉ định Nghị định 127 trong lĩnh vực thu mẫu hiện trường và hồ sơ xin đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực thử nghiệm theo Nghị định 107.

* Về công tác Tư vấn: Thực hiện 42 hợp đồng giám sát môi trường, 02 hợp đồng báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, 01 hợp đồng về tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý nước. Thực hiện và nghiệm thu, thanh lý 53 hợp đồng. (Doanh thu đạt 75% kế hoạch năm).

* Công tác Thông tin KHCN:

+ Tuyên truyền, phổ biến thông tin KHCN:

- Phát thanh Truyền hình (24 kỳ) và chuyên mục trên Báo Kiên Giang (24 kỳ)

- Đăng trên website của sở được tất cả 160 tin/bài đạt 100% kế hoạch đề ra

- Thực hiện tuyên truyền các hoạt động của Trung tâm trên đặc san Kiên Giang Xuân Kỷ Hợi 2019, ấn phẩm “Kiên Giang điểm sáng đầu tư mới”, “Tạp chí Thông tin và Phát triển”.

* Lĩnh vực sở hữu trí tuệ:

Tiếp nhận và ký 10 hợp đồng tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, 2 hợp đồng MSMV. Hoàn thành đăng ký 14 NHTT năm 2019 và gửi Cục SHTT. Hoàn thành phát triển 2 NHTT Mật ong U Minh Thượng và Hồ tiêu Hà Tiên. Đạt doanh thu  137,900,000 (đạt 115%).

* Trại Mong Thọ: - Bán được: 1.206,1 kg Nấm tươi; 13,6 kg Nấm linh chi; 40,4 kg nấm mèo; 540 bịch phôi. (đạt 130% so với kế hoạch năm);

- Thực tập tốt nghiệp: 01 giảng viên và 18 học sinh của Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú; 02 sinh viên trường Đại học Kiên Giang`

* Trại Kiên Lương: - Kết quả vụ Đông xuân 2018-2019:  33 ha, giống lúa là J02 và ĐS1, giống lúa là J02 và ĐS1; cung cấp 10 tấn giống cho người dân

- Trại đang tiến hành trồng dừa quanh mặt bằng và cặp đường mương bê tông ra ruộng với số lượng khoảng 150 cây

- Tổ chức, hành chính: Hoàn thành Đề án Kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; dự thảo Đề án vị trí việc làm trình Sở xem xét

- Hoàn thành việc thanh quyết toán với ngân sách chứng từ năm 2019;  Làm thủ tục chuyển đổi hóa đơn đện tử; Phối hợp với các phòng, bộ phận giải quyết các hợp đồng dịch vụ tồn đọng; Theo dõi các hợp đồng dịch vụ và các đề tài, dự án đã được phê duyệt,..  

* Kế hoạch hoạt động năm 2020: Nguồn thu năm 2020

TT

Nội dung

Kế hoạch năm 2020

1

Tư vấn Môi trường

1.100.000.000

2

Tư vấn, Thông tin + Dịch vụ KH&CN

135.000.000

3

Trại Thực nghiệm KH&CN Mong Thọ

80.000.000

4

Trại Thực nghiệm KH&CN Kiên Lương

215.000.000

5

Thu sản xuất nước

260.000.000

6

Thu sản xuất Rượu

80.000.000

7

Phân tích - Kiểm nghiệm

500.000.000

8

Kiểm định- Hiệu chuẩn

1.600.000.000

9

Lĩnh vực ATBX

650.000.000

10

Chi nhánh Trung tâm tại Phú Quốc

720.000.000

11

Lĩnh vực khác

160.000.000

 

Cộng:

5.500.000.000

Ông Lê Thanh Việt – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BGĐ Sở KH&CN đã chỉ ra những hạn chế năm 2019, đồng thời chỉ đạo Trung tâm nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, như sau:

- Hoạt động Trung tâm đạt được kết quả tốt do sự đoàn kết của toàn Trung tâm, mặc dù Trung tâm năm 2019 có nhiều biến động về nhân sự như: Thôi việc, nghỉ hưu. Vấn đề quan trọng là do tình hình sáp nhập giữa hai Trung tâm nên việc ổn định nhân sự và công việc còn gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Trung tâm thời gian qua cũng đã tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và sắp xếp công việc cho từng VCLĐ dần đi vào nề nếp và ổn định đi vào hoạt động tốt để phục vụ cho các tổ chức, cá nhân.

- Về quản lý nhà nước, phải có thu nhập cho Trung tâm nên xem xét kỹ về nhân sự, Ban Giám đốc Trung tâm trước mắt phân công nhiệm vụ cho từng phòng để công việc được thuận lợi hơn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Lên kế hoạch về xây dựng đề án thành lập Phòng phân tích, kiểm nghiệm tập trung tỉnh Kiên Giang nghiệm thu trong năm.

- Về công tác tư vấn: Cần mạnh dạn đầu tư tác động môi trường Nhà Yến, tuy nhiên thời gian tới cần nghiên cứu thêm vì đây là lĩnh vực mới.

- Chi nhánh Phú Quốc: Phải được đào tạo thêm về an toàn vệ sinh thực phẩm, và an toàn lao động. Cần tập trung phân tích, đánh giá môi trường.

- Trung tâm cần tập trung trong công tác quản lý, đào tạo nâng cao tay nghề, liên kết với các Sở ban ngành để lấy mẫu về phân tích nhằm tăng thêm thu nhập cho đơn vị.

- Chăm lo lực lượng, phân bổ vị trí việc làm cho phù hợp.

- Tăng cường sử dụng hết công năng của các thiết bị.

- Tăng cường các chuyên mục về phát thanh truyền hình và viết bản tin.

- Tăng cường quản lý kinh phí hiệu quả, đúng quy định công khai tài chính minh bạch.

- Chăm lo đời sống cho CCVCLĐ.

- Phải hết sức giữ gìn được mối đoàn kết nội bộ trong toàn đơn vị.

 

Toàn thể Hội nghị dự tổng kết hoạt động Trung tâm năm 2019

Qua các ý kiến chỉ đạo và ý kiến đóng góp, Ban Giám đốc Trung tâm cùng tập thể CCVCLĐ Trung tâm đã ghi nhận cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn, đoàn kết, để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở KH&CN.

Nhìn chung, những hoạt động KH&CN trong giai đoạn hội nhập, sự cạnh tranh chất lượng dịch vụ sẽ giữ vai trò quan trọng, điều này đòi hỏi hoạt động KH&CN phải có những nhận thức mới, đáp ứng điều đó hoạt động KH&CN phải luôn chủ động và tăng cường thực hiện có hiệu quả để ngày một phát triển hơn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân; tạo được sự uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Trung tâm KH&CN.

Hội nghị cũng đã khép lại và thành công tốt đẹp cùng lời chúc của Lãnh đạo Sở KH&CN gửi đến tập thể CCVCLĐ một năm mới nhiều thành công mới, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Cẩm Dung-Trung tâm KHCN&MT
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo