Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020 của các phòng thuộc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang A A

21/02/2020
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang (Sở KH&CN) có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh.

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực hoạt động về môi trường, phân tích kiểm nghiệm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kiểm định an toàn lao động theo quy định của pháp luật. Thực hiện quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong phạm vi tỉnh Kiên Giang; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Pháp luật.


Ông Nguyễn Xuân Niệm – PGĐ Sở (Ngồi bên trái) và BGĐ Trung tâm cùng một số viên chức quản lý chủ chốt tham dự cuộc họp

Chính vì vậy, họp bàn thống nhất các nhiệm vụ được giao và kế hoạch hoạt động trước triển khai thực hiện là rất cần thiết, vì đây là yếu tố quyết định đến doanh thu của Trung tâm. Ngày 18/02/2020 Ban Giám đốc Trung tâm đã tổ chức một buổi họp thông qua thống nhất các nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Trung tâm năm 2020.

Tham dự buổi họp với sự có mặt của ông Nguyễn Xuân Niệm Phó Giám đốc Sở KH&CN, Ban Giám đốc Trung tâm các Trưởng phòng thuộc Trung tâm và cùng một số Viên chức quản lý chủ chốt có liên quan cùng tham dự.

Thông qua buổi họp ông Trần Trung Trọng phát biểu nội dung của cuộc họp về Kế hoạch thu – chi của các phòng thuộc Trung tâm.

Sau khi nghe lời phát biểu, ông Nguyễn Xuân Niệm Phó Giám đốc Sở KH&CN có một số ý kiến chỉ đạo trong buổi họp với mục đích là rà soát, xem xét lại các Kế hoạch trước và sau hội nghị tổng kết nhằm để định hướng những mục tiêu trong năm 2020 cần phải thực hiện.

Qua buổi họp cũng được nghe một số ý kiến đóng góp của các Trưởng phòng thuộc Trung tâm và thống nhất với tổng doanh thu: 5.500.000.000 đồng và các nhiệm vụ Lãnh đạo Sở KH&CN và Ban Giám đốc Trung Tâm giao như sau:

Phòng Tư vấn Thông tin và Nghiên cứu KHCN:

- Phát triển cho thị trường Phú Quốc về lĩnh vực môi trường.

- Thực hiện 04 chuyên đề KCM trên sóng phát thanh truyền hình Kiên Giang:

·        Chuyên đề 01: Giới thiệu hoạt động Trung tâm.

·        Chuyên đề 02: Giới thiệu về chi nhánh Phú Quốc.

·        Chuyên đề 03: Giới thiệu dịch vụ trong đất liền.

·        Chuyên đề 04: Giới thiệu về 02 Trại Thực nghiệm KH&CN Mong Thọ và Kiên Lương.

- Xây dựng 04 nhãn hiệu tập thể mới và phát triển 03 nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ.

- Tăng cường đẩy mạnh về chính sách chăm sóc và tìm kiếm khách hàng.

+ Trại Thực nghiệm KH&CN Mong Thọ: Cải tạo cảnh quan và xây dựng mô hình để hoàn thiện quy trình và chuyển giao tiếp các đoàn đến tham quan học tập kinh nghiệm.

+ Trại Thực nghiệm KH&CN Kiên Lương: Thực hiện hoàn thiện quy trình chuyển giao lúa giống và lúa hữu cơ.

* Phòng Kiểm định, Hiệu chuẩn và An toàn bức xạ:

- Thực hiện xây dựng mô hình khung cho Trạm cảnh báo phóng xạ.

- Đăng ký dịch vụ kiểm định về An toàn lao động.

- Triển khai mở rộng dịch vụ Kiểm định An toàn bức xạ sang các tỉnh bạn.

* Phòng Ứng dụng Chuyển giao và Phân tích kiểm nghiệm:

- Hoàn thiện đề án Phòng Phân tích – Kiểm nghiệm tập trung của tỉnh.

- Chuyển đổi phiên bản ISO/IEC 17025: 2015 sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017.

- Thực hiện công bố lại Rượu và Nước theo tên Trung tâm mới.

* Chi nhánh Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường tại Phú Quốc:

- Tăng cường tìm kiếm, chăm sóc khách hàng và phát triển lĩnh vực Phân tích – Kiểm nghiệm tại Phú Quốc.

- Phối hợp cùng Phòng Tư vấn Thông tin và Nghiên cứu KHCN để mở rộng dịch vụ môi trường tại Phú Quốc.

- Tăng cường chăm sóc và tìm kiếm khách hàng phối hợp cùng Phòng Tư vấn Thông tin và Nghiên cứu KHCN về lĩnh vực môi trường và Phòng Kiểm định, Hiệu chuẩn và An toàn bức xạ về lĩnh vực Kiểm định/hiệu chuẩn ATBX.

Qua các ý kiến chỉ đạo và ý kiến đóng góp, Ban Giám đốc Trung tâm cùng tập thể VCLĐ Trung tâm đã ghi nhận cùng nhau quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau đoàn kết, để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở KH&CN./.

Lý Cẩm Dung-Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo