Giám sát bảo vệ môi trường định kỳ Quý I-2020 A A

04/03/2020
Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang (Trung tâm) đủ chức năng về tư vấn dịch vụ các hoạt động trong lĩnh vực môi trường như: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường; chương trình giám sát môi trường thường kỳ; tư vấn thiết kế, thi công các hệ thống xử lý nước thải, nước sinh hoạt, nước uống;… Trên cơ sở đó trong năm 2020 Trung tâm đã thực hiện lấy mẫu mẫu quan trắc môi trường cho hơn 40 công ty, doanh nghiệp, cơ sở,… trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là cơ sở để các công ty, doanh nghiệp, cơ sở,… biết rõ về hiện trạng chất lượng môi trường xung quanh từ đó đưa ra biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và môi trường xung quanh. Đặc biệt, chủ nguồn thải đang xả thải vào môi trường nước có cơ sở để kịp thời khắc phục, sửa chữa hoặc kiểm tra việc vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải đầu ra đạt theo quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Mục đích quan trắc môi trường định kỳ:

– Theo dõi số liệu quan trắc các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn của mỗi cơ sở.

– Đánh giá mức độ tác động của nguồn ô nhiễm tới môi trường tiếp nhận xung quanh và sức khỏe của công nhân viên làm việc tại cơ sở.

–  Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đề xuất phương án xử lý môi trường hợp lý.

Nhân viên đo đạc, lấy mẫu không khí xung quanh nhà máy xi măng Hà Tiên, ngày lấy mẫu 27/02/2020

Nội dung thực hiện quan trắc môi trường định kỳ:

–  Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số về không khí xung quanh, khí thải, nước thải môi trường tiếp nhận chất thải; tần suất đo đạc được doanh nghiệp cam kết trong Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Nhận xét kết quả, doanh nghiệp cam kết khắc phục hoặc cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường (trong trường hợp kết quả không đạt).

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, cơ quan quản lý theo dõi được tình hình môi trường của doanh nghiệp, từ đó sẽ hỗ trợ giúp doanh nghiệp xử lý các vấn đề ô nhiễm hiệu quả hơn.

  Kết quả của Quý I

- Hầu hết các chỉ tiêu phân tích để đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí tại các doanh nghiệp, cơ sở,… đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định. Điều này cho thấy các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường như đã cam kết.

- Để cải thiện và duy trì chất lượng môi trường không khí xung quanh không vượt giới hạn cho phép thì chủ nguồn thải cần chủ động che chắn, tưới nước thường xuyên hoặc trồng cây xung quanh để giảm thiểu bụi và tiếng ồn phát tán. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải nhằm kịp thời khắc phục sự cố để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép.

Hải Đăng – Trung tâm KHCN&MT
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo