THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIÊN GIANG A A

16/10/2014
Ngày 02/7/2010, UBND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định số 1493/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó có 14 thủ tục thuộc 4 lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ sẽ được thực hiện theo cơ chế một cửa gồm:

            I. Lĩnh vực khoa học và công nghệ (04 thủ tục)

1.      Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương

2.      Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

3.      Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

4.      Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

II. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ (02 thủ tục)

1.      Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

2.      Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

III. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (02 thủ tục)

1.      Đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia

2.      Cấp giấy thông báo kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu

IV. Lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ hạt nhân (06 thủ tục)

1.      Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

2.       Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế).

3.      Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

4.      Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

5.      Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế)

6.      Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết và phí, lệ phí cho từng loại thủ tục xin xem file chi tiết kèm theo.

1279268004621.doc

                                                                                    Văn phòng Sở KH&CN

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo