QUY ĐỊNH MỚI CỦA LIÊN BANG NGA VỀ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỆ SINH VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA THỰC PHẨM A A

16/10/2014
Ngày 21/4/2010, Chánh thanh tra thú y nhà nước Liên Bang Nga ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung quy định vệ sinh và dịch tễ Tiêu chuẩn SanPiN 2.3.2.2603-10 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010.

Bổ sung No. 17 đối với SanPiN 2.3.2.1078-01 "Các yêu cầu an toàn vệ sinh  và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm" Chi tiết tải file bản dịch tại đây.

Quy định vệ sinh-dịch tễ và các tiêu chuẩn SanPiN 2.3.2.2603-10


Sửa đổi SanPiN 2.3.2. 1078-1001:

1. Trong chương II. "Những quy định chung":

Bổ sung vào cuối khoản 2.18 một khổ có nội dung sau:

"Nhãn hiệu đóng trên bao bì người tiêu dùng, bao bì của sản phẩm thủy sản cần phải chứa thêm thông tin về sản phẩm thủy sản tương đồng của các nhóm sau:

- Sản phẩm thủy sản đông lạnh:

a) Sản phẩm thủy sản đông lạnh mạ băng -  khối lượng tịnh phải được xác định không bao gồm khối lượng mạ băng;

b) Sản phẩm thủy sản đông lạnh được sản xuất từ sản phẩm thủy sản đông lạnh - chỉ rõ  đông lạnh lần hai;

- Sản phẩm đông lạnh ướp muối và ngâm gia vị - ghi rõ các từ "sản phẩm đông lạnh".

2. Trong Chương III. "Các yêu cầu vệ sinh về an toàn và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm":

Bổ sung khoản 3.42 với nội dung sau:

"3.42. Khi chế biến cá philê có sử dụng các phụ gia thực phẩm thì tỷ lệ độ ẩm trong philê sau khi tan lớp mạ băng không được vượt quá 86% khối lượng của cá philê.

Khối lượng mạ băng phủ trên sản phẩm thủy sản đông lạnh được sản xuất từ cá không được vượt quá 5% khối lượng tịnh, sản xuất từ tôm - 6%, còn đối với các sản phẩm thủy sản được sản xuất từ các loài thủy sản không xương sống khác, động vật có vú, tảo và các động thực vật sống dưới nước khác - không vượt quá 8%  khối lượng thủy sản đông lạnh đã được mạ băng.

 

Nguồn: www.nafiqad.gov.vn

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo