Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015 A A

10/03/2016

          Ngày 29/01/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 173/QĐ-BKHCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015.

 

          Theo đó, có 14 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc 03 lĩnh vực, gồm: 10 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ; 03 văn bản thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và 01 văn bản thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

          Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần gồm 06 văn bản, trong đó có: 02 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ; 02 văn bản thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; 01 văn bản thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử  và 01 văn bản thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng./.

          (Chi tiết Quyết định xem tại đây)

Trịnh Thị Vân – Văn phòng Sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo