Danh mục quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ A A

19/04/2016

            Trên cơ sở Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được ban hành tại Quyết định số 3053/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015, Bộ KH&CN đã ban hành các Quyết định công bố TTHC.

 

            Ngày 01/4/2016, Bộ KH&CN đã gửi công văn cho Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thông báo Danh mục quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.

            Theo đó, Danh mục gồm 21 quyết định công bố TTHC phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN, trong đó có: 18 quyết định công bố TTHC lĩnh vực hoạt động KH&CN; 01 quyết định công bố TTHC lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 01 quyết định công bố TTHC lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; 01 quyết định công bố TTHC lĩnh vực sở hữu trí tuệ.      

 (Chi tiết danh mục xem tại đây).

Trịnh Thị Vân - VP Sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo