Ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập A A

17/06/2016
Ngày 14/6/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Theo quy định tại Nghị định này, quyền tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập bao gồm quyền tự chủ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý và sử dụng tài sản.

Tổ chức KH&CN công lập được phân loại theo mức độ tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư như sau: Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư; Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên; Tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Các loại nhiệm vụ của tổ chức KH&CN công lập sử dụng ngân sách nhà nước, gồm: Nhiệm vụ KH&CN; nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; nhiệm vụ khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức KH&CN được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng,…

Trước ngày 01/7/2017 các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này phải hoàn thành việc phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập thuộc quyền quản lý.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2016 và thay thế Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Điều 1 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN./.

(Chi tiết Nghị định xem file tại đây)

                                                                                                          Xuân Tú

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo