Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước A A

23/11/2018
Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Quyết định gồm 5 Chương, 35 Điều. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như sau:

 * 5 trường hợp không được tổ chức họp (Điều 6)

- Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

- Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết;

- Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp;

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở.

*Thời gian tiến hành các cuộc họp (Điều 12)

- Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối: Không quá 1/2 ngày làm việc;

- Họp chuyên môn: Từ 01 buổi làm việc - 01 ngày, trường hợp những đề án, dự án lớn có thể kéo dài hơn;

- Họp sơ kết, tổng kết công tác: Không quá 01 ngày;

- Họp chuyên đề: Không quá 01 ngày;

- Họp tập huấn, triển khai: Từ 01 - 02 ngày.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/12/2018.

Ngoài việc yêu cầu không tổ chức họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát, Thủ tướng Chính phủ cũng đặt ra 04 yêu cầu mới khi tiến hành một cuộc họp trong cơ quan hành chính Nhà nước (Điều 13). Các yêu cầu này bao gồm:

- Mỗi cuộc họp có thể kết hợp giải quyết nhiều nội dung, sử dụng nhiều hình thức và cách thức tiến hành phù hợp với tính chất, yêu cầu của từng vấn đề và điều kiện hoàn cảnh cụ thể, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công việc;

- Người chủ trì hoặc người được phân công chủ trình bày tóm tắt nội dung của đề án, dự án, vấn đề được đưa ra cuộc họp hoặc chỉ nêu những ý kiến khác nhau, không đọc toàn văn tài liệu, văn bản của cuộc họp, không trình bày toàn bộ nội dung chi tiết vấn đề cần xử lý tại cuộc họp.

- Việc phát biểu ý kiến tại cuộc họp phải tập trung vào nội dung của cuộc họp, những vấn đề đang còn những ý kiến khác nhau để đề xuất những biện pháp xử lý;

- Ý kiến kết luận của người chủ trì cuộc họp phải rõ ràng và cụ thể, thể hiện được đầy đủ tính chất, nội dung và yêu cầu của cuộc họp.

Nội dung chi tiết Quyết định xem file tại đây./.

Kiều Hoa- Văn phòng Sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo