Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp A A

13/12/2018
Đó là nội dung chủ đề năm 2019-2020 vừa được Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành ngày 10/12/2018 tại Nghị quyết số 07-NQ/TU về phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội X đề ra; tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội; lãnh đạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Trung ương Đảng lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Trung ương tiếp tục có những chủ trương tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội... Tình hình trong tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển; đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành; công tác kêu gọi đầu tư phục vụ cho sự phát triển ngày càng nhiều; cơ cấu lại ngành nông nghiệp bắt đầu có chuyển biến tích cực; một số dự án, chương trình đã hoàn thành đưa vào hoạt động, tiếp tục tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

Tuy nhiên, năm 2019 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm, sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ chịu sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Biến đổi khí hậu, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường. Việc tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Trung ương sẽ ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, gây mất ổn định, an ninh trên biển, biên giới, khiếu kiện còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp... gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Tỉnh ủy Kiên Giang đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu thực hiện trong năm 2019:

- Tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đối với các chỉ tiêu đã đạt và vượt nghị quyết, phấn đấu đạt ở mức cao hơn để bù đắp cho các lĩnh vực đạt thấp và khó khăn; các chỉ tiêu có khả năng phấn đấu đạt, quyết tâm thực hiện; các chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành nghị quyết, phấn đấu đạt ở mức cao nhất có thể.

- Tăng trưởng kinh tế từ 7,8% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 2.181 USD (theo giá hiện hành). Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 4,07%, trong đó sản lượng lúa 4,3 triệu tấn trở lên, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 834.000 tấn (tôm nuôi 76.000 tấn). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 9,2% trở lên. Kim ngạch xuất khẩu 680 triệu USD. Tổng thu ngân sách 10.440 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 15.081 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 48.084 tỷ đồng; có thêm 12 xã đạt tiêu chí nông thôn mới để đến cuối năm có 63 xã nông thôn mới.

- Phấn đấu có 83,4% trở lên đường liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,2%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 96,79%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%. Huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt 96% trở lên. Giải quyết việc làm cho 35.000 trở lên lượt lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 49%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 88%.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương; phấn đấu kết nạp 3.000 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%. Chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội từ khá trở lên đạt 85%; quản lý tốt đoàn viên, hội viên.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 05 giải pháp chính như sau:

1. Tăng cường lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực, phát triển văn hóa - thể thao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

4. Quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại.

5. Công tác dân tộc, tôn giáo./.

Xuân Tú, Phòng Kế hoạch - Tài chính
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo