Công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang A A

01/04/2019
Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thay thế lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang.

Trong đó, các TTHC công bố theo Quyết định này thay thế các TTHC số 10, 11 và 12 thuộc lĩnh vực Hoạt động KH&CN tại Mục D Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

01

 

 

 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

 

 

 

 

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trong trường hợp kết quả KH&CN có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá thì thời hạn cấp Giấy chứng nhận không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở KH&CN

Không

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ

02

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở KH&CN

Không

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ

03

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

Hiện nay, tổng số TTHC thẩm quyền giải quyết của Sở là 62, trong đó: Lĩnh vực Hoạt động KH&CN (33), lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (06), lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân (07), lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (16).

Quyết định số 683/QĐ-UBND và nội dung chi tiết xem tại đây./.

Kiều Hoa - Văn phòng Sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo