Quyết định ban hành Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang A A

07/01/2020
Ngày 04/11/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ký Quyết định ban hành Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nội dung chi tiết Quy định này xem tại đây.

Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến bao gồm:

1. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư 18/2013/TT-BKHCN) 01 bản chính (bản giấy và file điện tử)

2. Trường hợp người yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh mà các tác giả sáng kiến đang công tác tại các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức cơ sở trên địa bàn tỉnh thì ngoài đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, phải có thêm hồ sơ như:

a) Tờ trình của cơ quan, đơn vị đề nghị Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận cho các cá nhân của đơn vị;

b) Giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở của cơ quan, đơn vị đề nghị (theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư 18/2013/TT-BKHCN);

d) Biên bản kết luận của Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở, có thể hiện số phiếu đồng ý của Hội đồng cấp cơ sở đã chấm cho sáng kiến được đề nghị.

Tú Vân
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo