Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đo lường phương tiện đo nhóm 2 đối với Công ty Điện lực kiên Giang

(00:00 | 19/12/2019)

Công ty Điện lực Kiên Giang là chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0300942001-024 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi làn thứ 8 ngày 04/7/2018. Công ty Điện lực Kiên Giang là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, được thành lập theo Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 về việc đổi tên các Điện lục trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Công ty Điện lực Kiên Giang được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 689/QĐ-EVN SPC ngày 01/7/2010 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Kiên Giang có các đơn vị trực thuộc bao gồm: Điện lực Rạch Giá, Điện lực Hà Tiên, Điện lực Kiên Lương, Điện lực Hòn Đất, Điện lực Tân Hiệp, Điện lực Châu Thành, Điện lực An Biên, Điện lực An Minh, Điện lực U Minh thượng, Điện lực Giồng Riềng, Điện lực Gò Quao, Điện lực Phú Quốc, Phân xưởng phát điện Phú Quốc, Phân xưởng cơ điện, Trung tâm Viễn thông Điện lực, Ban Quản lý dự án. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng, quản lý, vận hành, sữa chữa nguồn điện, đường dây và trạm biến áp cấp điện áp 35kV; thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 35kV; kiểm định phương tiện đo; đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông; kinh doanh thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông va thiết bị công nghệ thông tin; xây lắp, giám sát các công trình viễn thông công cộng; kinh doanh khách sạn; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; lắp đặt truyền hình cáp, dịch vụ viễn thông cố định (nội hạt, đường dài trong nước, quốc tế), dịch vụ thuê kênh; quảng cáo thương mại; kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ôtô, đường thuỷ nội địa, kinh doanh vận tải biển, dịch vụ thi công cơ giới; đại lý bảo hiểm; kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng, văn phòng; kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn thực hiện các chức năng nhiệm vụ  khác do Tổng Công ty giao.

Nhằm đánh giá tình hình trong việc sử dụng các công tơ điện (phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2) cũng như việc kiểm định, hiệu chuẩn các công tơ, lưu giữ các hồ sơ chứng từ kiểm định, hiệu chuẩn các công tơ của Công ty Điện lực Kiên Giang. Cũng như việc giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của người dân đối với việc sử dụng câc công tơ điện đó.

Từ ngày 26/11/2019 đến ngày 29/11/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 190/QĐ-SKHCN ngày 22/11/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Kiên giang và kế hoạch đã được phê duyệt đối với Công ty Điện lực Kiên Giang


Đoàn tiến hành thanh tra đối với Điện lực các huyện trực thuộc Công ty Điện lực Kiên Giang

Trên cơ sở kiểm tra, xác minh các nội dung thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 05 đơn vị Điện lực huyện trược thuộc Công ty Điện lực Kiên Giang đó là: Điện lực huyện Vĩnh Thuận; Điện lực huyện Gò Quao; Điện lực huyện Giồng Riềng; Điện lực huyện An Minh; Điện lực huyện Tân Hiệp. Đang sử dụng phương tiện đo, đếm điện năng các loại bao gồm:

+ Thiết bị đo lường (công tơ mẫu) dùng trong giải quyết đơn thư của khách hàng: 09 công tơ (công tơ mẫu 3 pha là 05 cái; công tơ mẫu 1 pha là 04 cái). Tấ cả đều được hiệu chuẩn định kỳ và có lưu giữ giấy chứng nhận hiệu chuẩn đúng theo quy định.

            + Điện kế 1 pha: 207.855 cái (25.837 công tơ kiểu điện tử và 182.018 công tơ kiểu cơ khí);

            + Điện kế 3 pha: 2.887 cái (2.584 công tơ điện tử và 303 công tơ kiểu cơ khí);

            + Máy biến áp đo lường (TU): 276 cái

            + Máy biến dòng đo lường (TI trung thế) : 276 cái

            + Máy biến dòng đo lường (TI hạ thế) : 1.836 cái

Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra thực tế các hồ sơ kiểm định phương tiện đo được lưu giữ đầy đủ, các phương tiện đo đều được kiểm định định kỳ, không có phương tiện đo hết hạn kiểm định. Hệ thống quản lý chặc chẽ hiệu lực kiểm định phương tiện đo.

* Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại:

Tổng số đơn thư nhận được tính đến tháng 10/2019 của 05 đơn vị Điện lực huyện là: 455 đơn, trong đó: nhiều đơn nhất là Điện lực Rạch Giá với 279 đơn và đơn vị ít đơn nhất là Điện lực An Biên 11 đơn. Nội dung đơn: Chủ yếu là người tiêu dùng khiếu nại và yêu cầu kiểm tra lại công tơ do nghi ngờ quay nhanh.Tất cả đơn thư đều được các đơn vị cử người xác minh giải quyết dứt điểm đơn thư của khách hàng, các giải quyết đơn thư đều phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của người dân. Việc quản lý hồ sơ, ghi chép sổ sách trong công tác giải quyết đơn thư cũng được các đơn vị ghi chép, lưu giữ đầy đủ.

* Kiểm tra đo lường thực tế:

Đoàn thanh tra tiến hành tiến hành lấy 50 mẫu công tơ điện (25 công tơ kiểu điện tử, 25 công tơ kiểu cơ khí) để tiến hành giám định đo lường. Hiện đang gửi các mẫu công tơ đi kiểm tra lại đo lường thực tế sẽ có báo cáo cụ thể sau khi kết thúc cuộc thanh tra./.