Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực An toàn bức xạ và Hạt nhân

(00:00 | 18/12/2019)

Trong những năm qua, ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT), trong đó sử dụng nguồn phóng xạ (NPX), nguồn bức xạ (NBX), thiết bị bức xạ trong sản xuất, kinh doanh đã mang lại những lợi ích to lớn trong đời sống kinh tế xã hội, và các thiết bị X-quang y tế trong việc chẩn đoán hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, song song với lợi ích không thể phủ nhận của việc ứng dụng NLNT thì hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm cần phải kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ (ATBX), an ninh NPX, NBX ở mức độ cao nhất, ổn định và lâu dài.

Hiện nay trên cả nước, trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, nhiều doanh nghiệp, cơ đã và đang sử dụng NPX, thiết bị bức xạ X-quang trong y tế, do hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn đã ngừng hoạt động hoặc tuyên bố phá sản. Quá trình chuyển giao hoạt động giữa các chủ thể quản lý NPX, đã buông lỏng quản lý do thiếu hiểu biết hoặc ý thức chấp hành pháp luật kém và đã gây nên nhiều sự cố mất an ninh NPX. Đặc biệt đối với những cơ sở sử dụng, lưu giữ NPX, các đơn vị tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra mất ATBX, an ninh NPX như các cơ sở quản lý NPX di động (chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, đo độ chặt, độ ẩm...), các cơ sở sử dụng NPX trong hệ các thiết bị đo, điều khiển tự động quá trình sản xuất, các cơ sở lưu giữ NPX trên phạm vi toàn quốc.

Kiên giang là tỉnh ở miền Tây Nam bộ, tình hình kinh tế những năm gần đây đã phát triển tương đối mạnh mẽ, các cơ sở sản xuất từng bước phát triển. Tuy nhiên, hiện nay Kiên Giang vẫn là tỉnh có các cơ sở kinh doanh chủ yếu vừa và nhỏ.

Trong những năm qua lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã quan tâm đến vấn đề ATBX. Hàng năm, đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho Thanh tra Sở thực hiện việc thanh tra chuyên ngành ATBX trên địa bàn ít nhất một năm 01 lần. Quá trình thanh tra đã yêu cầu phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi phạm trong lĩnh vực ATBX. Từ đó việc thực hiện công tác đảm bảo ATBX của các doanh nghiệp có sử dụng NBX, thiết bị bức xạ, X-quang trong y tế được các cơ sở quan tâm và thực hiện tương đối nghiêm túc.


Đoàn tiến hành triển khai thanh tra đối với các cơ sở có sử   dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh

Nhằm đảm bảo an ninh, sức khoẻ bảo vệ cộng động trong lĩnh vực ATBX và Hạt nhân. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định thanh tra số 136/QĐ-SKHCN ngày 22/10/2019 về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực An toàn bức xạ và Hạt nhân. Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng Công nghệ vầ chuyên ngành (Phòng Quản lý chuyên ngành cũ), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Kiên Giang thành lập Đoàn thanh tra, đã triển khai và tiến hành thanh tra đối với các cơ sở có sử dụng NPX, thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Từ ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến ngày 08 tháng 12 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nguồn phóng xạ, nguồn bức xạ, thiết bị bức xạ X-quang y tế tiềm ẩn  nguy cơ cao xảy ra mất ATBX, an ninh NPX, thiết bị bức xạ. Cụ thể: Các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo có sử dụng NPX, thiết bị bức xạ, thiết bị X-quang y tế. Ưu tiên thanh tra cơ sở xuất, nhập khẩu NPX, thiết bị bức xạ, cơ sở sử dụng NPX, thiết bị bức xạ trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp di động, các cơ sở đo độ chặt, độ ẩm di động, các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong hệ các thiết bị đo, điều khiển tự động quá trình sản xuất; các cơ sở lưu giữ NPX, thiết bị bức xạ, các xử lý chất phóng xạ, các cơ sở có sử dụng thiết bị X-quang y tế. Kết quả đã tiến hành thanh tra được 06 cơ sở có sử dụng NPX, thiết bị bức xạ trong sản xuất công nghiệp 09 cơ sở có sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.