Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Sở hữu trí tuệ

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo thông qua logo và quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Tôm sú Vĩnh Thuận”

(00:00 | 09/07/2020)

Ngày 07/7/2020, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận đã diễn ra Hội thảo Thông qua logo và Quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể Tôm sú Vĩnh Thuận. Ông Dương Minh Tâm, PGĐ Sở Khoa học Công nghệ chủ tọa Hội thảo.

Trong những năm gần đây, huyện Vĩnh Thuận đã tập trung triển khai nhiều mô hình vận động nhân dân thay đổi phương thức sản xuất từ đơn lẻ sang làm ăn hợp tác; từ độc canh cây lúa sang thâm canh, đa canh tổng hợp nhằm khai thác tiềm năng đất đai, phát triển sản xuất.

Với thế mạnh sẵn có của Vĩnh Thuận, UBND huyện Vĩnh Thuận đã đề nghị và được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt sản phẩm tôm sú vào kế hoạch Triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020.

Để tiến hành đăng ký Nhãn hiệu tập thể (NHTT) thì sản phẩm đó cần phải có logo và Quy chế đăng ký quản lý, sử dụng NHTT; nó là hai công cụ nhận diện và quản lý của NHTT. Nhằm lấy ý kiến thông qua logo và quy chế NHTT đã được phê duyệt, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với UBND huyện, Hội Nông dân, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức buổi Hội thảo thông qua logo và quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể Tôm sú Vĩnh Thuận.


Ông Dương Minh Tâm – PGĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo

Chủ trì buổi Hội thảo là Ông Dương Minh Tâm - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ cùng với sự tham dự của cơ quan ban ngành huyện, xã và hơn 50 đại biểu là những đại diện các HTX, nông dân có sản phẩm tham gia NHTT.

Các nội dung được trình bày trong hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sở hữu trí tuệ, chủ động xây dựng, khai thác phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ; Ngăn chặn những hành vi vi phạm, sử dụng trái phép đối với sản phẩm đã được bảo hộ; Góp phần gia tăng giá trị kinh tế của hàng hóa, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh. Qua buổi Hội thảo đã giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về giá trị của sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương cũng như làm thế nào để bảo vệ quyền lợi, nâng cao giá trị cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến từ các đại biểu. Các ý kiến tập trung vào các nội dung: tinh chỉnh hình ảnh con tôm sú trong logo; thay đổi bố cục logo NHTT; phạm vi, đối tượng được sử dụng NHTT.

Sau khi thảo luận, hội thảo thống nhất logo NHTT “Tôm sú Vĩnh Thuận”. Bên cạnh đó, Hội thảo còn thống nhất giao cho Hội Nông dân huyện Vĩnh Thuận là chủ sở hữu NHTT.

Tại Hội thảo, Ông Dương Minh Tâm – PGĐ Sở KH&CN thay mặt cho Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận NHTT “Dưa Hoàng Kim Vĩnh Thuận” cho HTX Sản xuất Nông nghiệp Dịch vụ Bình Minh.

Ông Dương Minh Tâm – PGĐ Sở KH&CN (phải) trao giấy chứng nhận NHTT Dưa Hoàng Kim Vĩnh Thuận cho HTX Sản xuất Nông nghiệp Dịch vụ Bình Minh

Cùng với 04 NHTT “Dưa hoàng kim Vĩnh Thuận” , “Cua biển Vĩnh Thuận”, “Khóm Ba Đình” và “Dưa lê Vĩnh Thuận”, NHTT “Tôm sú Vĩnh Thuận” sẽ  là một công cụ hữu hiệu cho sự phát triển, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các nhà sản xuất, kinh doanh.