Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 16/9/2017 đến ngày 30/9/2017

(00:00 | 16/10/2017)

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...