Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Xem với cỡ chữAA

HỌP HỘI ĐỒNG SƠ TUYỂN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA TỈNH KIÊN GIANG LẦN 1, NĂM 2020

(00:00 | 04/08/2020)

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng. Quy trình đánh giá, xét tặng GTCLQG qua 02 cấp: Hội đồng sơ tuyển (địa phương) và Hội đồng Quốc gia. Hàng năm, để đánh giá, xét chọn doanh nghiệp tham dự trình Hội đồng Quốc gia xem xét trao tặng giải thưởng, Hội đồng sơ tuyển (HĐST) sẽ cử Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại doanh nghiệp.

Năm 2020, tỉnh Kiên Giang có 01 doanh nghiệp là Công ty TNHH Trường Phát đủ điều kiện và nộp hồ sơ tham gia GTCLQG. Để đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, vào lúc 14h ngày 31/7/2020, Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) tổ chức họp HĐST GTCLQG lần 1 dưới sự chủ trì của Ông Dương Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở KH&CN - Phó Chủ tịch Hội đồng; HĐST tỉnh Kiên Giang gồm có 10 thành viên là đại diện các Sở: KH&CN; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Lao động Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh; Ban Thi đua Khen thưởng; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.


Ông Dương Minh Tâm, PGĐ Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì cuộc họp

Cuộc họp thông qua Quyết định thành lập HĐST và báo cáo tình hình triển khai hoạt động GTCLQG năm 2020 của tỉnh; chọn và phân công Tổ chuyên gia đánh giá, thống nhất kế hoạch hoạt động của HĐST và của Tổ  chuyên gia đánh giá.

Ông Trần Văn Định – Thành viên HĐST báo cáo tình hình triển khai hoạt động GTCLQG 2020 và thông qua dự kiến Kế hoạch hoạt động của HĐST và Tổ chuyên gia

Sau khi nghe đề xuất của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng, Ông Dương Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng kết luận: Thống nhất tiến hành đánh giá đối với Công ty TNHH Trường Phát; thống nhất Tổ chuyên gia đánh giá gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Đào Duy Tài – Giám đốc Công ty TNHH Chuyển giao Tri thức Chí Tân làm Tổ trưởng; HĐST dự kiến họp lần 2 vào ngày 17/8/2020 để nghe Tổ chuyên gia báo cáo kết quả đánh giá trên hồ sơ và tại doanh nghiệp. Qua đó, thống nhất việc đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng GTCLQG năm 2020 cho doanh nghiệp./.