Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(00:00 | 18/02/2020)

Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/07/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN của Bộ KHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Thông tư 07).

Một số phương tiện đo nhóm 2

Thông tư 07 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3, Điều 4, Điều 25, Điều 28, Điều 29 của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26/09/2013. Đáng chú ý tại Điều 4 Thông tư 07 bổ sung thêm một số phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo như: phương tiện đo khoảng cách quang điện, phương tiện đo độ sâu đáy nước, phương tiện đo độ sâu công trình ngầm, phương tiện đo định vị bằng vệ tinh, phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn, thấu kính đo thị lực, phương tiện đo quang phổ…Thông tư 07 cũng quy định thêm chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng; một số thay đổi về chu kỳ kiểm định của phương tiện đo của Thông tư 07 so với Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Bảng Chu kỳ kiểm định của các phương tiện đo

 

TT

Tên phương tiện đo

Chu kỳ kiểm định (tháng)

Thông tư số
23/2013/TT-BKHCN

Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

1

Taximet

12

18

2

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông

12

24

3

Cân đồng hồ lò xo

12

24

4

Đồng hồ đo khí công nghiệp

12

36

5

Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại

Không quy định

24

6

Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử

60

72

7

Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng

24

48

8

Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử

24

36


Các phương tiện đo không được quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có quy định phải được kiểm định, hiệu chuẩn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhưng không phải phê duyệt mẫu.

Chi cục TCĐLCL đã triển khai chi tiết các quy định nói trên bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đonhóm 2; tổ chức kiểm định, thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định; Cơ quan nhà nước về đo lường, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.