Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Xem với cỡ chữAA

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN, CHUẨN ĐO LƯỜNG TẠI ĐỒNG THÁP

(00:00 | 12/02/2020)

Đo lường khối lượng được các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm các tỉnh thành trong cả nước được trang bị các chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực khối lượng nhằm để phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường thuộc lĩnh vực khối lượng.

           Hiện nay, nhu cầu Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ cho các Doanh nghiệp ngày càng cao và để tránh việc gian lận thương mại. Chính vì vậy, việc Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường là một nhu cầu cần thiết phải thực hiện theo đúng quy định.


Dàn kiểm đổng hồ nước và Kiểm định viên đang Hiệu chuẩn Bình đong

          + Bộ bình chuẩn kim loại hạng 02 được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đo lường dung tích lưu lượng, dùng để:

          - Kiểm định và hiệu chuẩn cột đo xăng dầu.

          - Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo dung tích thông dụng: Ca đong, bình đong, thùng đong.

          - Kiểm định và hiệu chuẩn đồng hồ xăng dầu.

          - Kiểm định xitec ô tô.

          + Bộ bình chuẩn từng phần kim loại được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đo lường dung tích lưu lượng, dùng để:

          - Kiểm định và hiệu chuẩn đồng hồ nước.

+ Bộ quả cân chuẩn M1 + F2 được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đo lường khối lượng,  dùng để:

          - Dùng làm chuẩn để kiểm đinh/ hiệu chuẩn quả cân và cân.

        Vừa qua, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang có phối hợp với Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp về việc Hiệu chuẩn chuẩn đo lường các phương tiện đo nhằm phục vụ cho việc quản lý nhà nước và nhu cầu của Doanh nghiệp về các lĩnh vực Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Ngày 07/02/2020, hai Trung tâm đã tiến hành thực hiện: Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã cử kiểm định viên đến Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp để thực hiện Hiệu chuẩn chuẩn đo lường, gồm các thiết bị chuẩn đo lường cho các đơn vị như:

Ø Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm:

·        02 bộ Bình chuẩn từng phần kim loại để kiểm đồng hồ nước

·        Bộ quả cân chuẩn M1 + F2

Ø Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

·        Bộ bình chuẩn kim loại hạng 02

·        Bộ quả cân chuẩn M1

Ø Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ:

·        Bộ bình chuẩn kim loại hạng 02

 

Kiểm định viên đang Hiệu chuẩn dàn kiểm đồng hồ nước

Sau khi thực hiện, các thiết bị được Hiệu chuẩn, chuẩn đo lường đều đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường và đã được Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang dán tem và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn, chuẩn đo lường theo quy định.

Ngoài ra, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Kiên Giang còn có khả năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường với 31 lĩnh vực hoạt động kiểm định; 18 lĩnh vực hoạt động hiệu chuẩn; 04 lĩnh vực hoạt động hiệu chuẩn, chuẩn đo lường theo Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường số 3932/TĐC-ĐL ngày 05/12/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.