Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn “Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước”

(00:00 | 02/12/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính (CQHC) tỉnh Kiên Giang năm 2019. Để đáp ứng yêu cầu đối với người thực hiện kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các CQHC theo quy định của Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Sở KHCN Kiên Giang phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa đào tạo, tập huấn đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.


Ông Trần Văn Định - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu khai mạc

Đến tham dự khai mạc khóa tập huấn có Ông Trần Văn Định Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cùng với sự tham dự của 37 học viên đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và UBND các huyện, thành phố.

Khóa tập huấn diễn ra trong 05 ngày từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019. Ông Đặng Kim Lợi – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã truyền đạt các kiến thức, giúp học viên nắm vững hơn lý thuyết cũng như các kỹ năng để thực hiện đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Gồm 05 chuyên đề: Những khái niệm về quản lý chất lượng và các yêu cầu trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Giới thiệu mô hình khung HTQLCL; Tổng quan về hoạt động đánh giá; Kỹ năng đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá; Thực hành đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các CQHC nhà nước.

Ông Đặng Kim Lợi – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL trao đổi cùng Học viên

Bên cạnh đó, các học viên còn trao đổi, thảo luận và làm các bài tập thực hành đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Các học viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Qua khoá tập huấn các học viên hiểu được những nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phương pháp tổ chức, quản lý và thực hiện đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 19011:2011; thực hành kỹ năng đánh giá và đạt được chứng chỉ Chuyên gia đánh giá  HTQLCL theo ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức  thuộc  hệ thống hành chính nhà nước./.