Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Xem với cỡ chữAA

Họp hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia tỉnh Kiên Giang lần 2, năm 2020

(09:41 | 24/08/2020)

Ngày 17/8/2020, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2020 tổ chức họp Hội đồng lần thứ 2. Ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên Hội đồng là đại diện các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển phát biểu chủ trì cuộc họp

GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng. Quy trình đánh giá, xét tặng GTCLQG qua 02 cấp: Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng Quốc gia. Hội đồng sơ tuyển do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Năm 2020, tỉnh Kiên Giang có 01 doanh nghiệp là Công ty TNHH Trường Phát đủ điều kiện và nộp hồ sơ tham gia GTCLQG.

Mở đầu buổi họp, Ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển phát biểu khai mạc và nêu mục đích, yêu cầu của cuộc họp Hội đồng sơ tuyển lần 2.

Ông Nguyễn Đào Duy Tài, Giám đốc Công ty TNHH Chuyển giao Tri thức Chí Tân, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đánh giá trình bày báo cáo kết quả đánh giá trên hồ sơ và tại doanh nghiệp, đồng thời phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội cải tiến của Công ty TNHH Trường Phát theo 7 tiêu chí giải thưởng và đưa ra số điểm bình quân dự kiến cho Hội đồng xem xét.

Ông Nguyễn Đào Duy Tài, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đánh giá trình bày báo cáo kết quả đánh giá trước Hội đồng

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng và nhóm chuyên gia đánh giá, Ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển kết luận như sau: 

- Thống nhất một số ý kiến, đề xuất của các thành viên Hội đồng.

- Điều chỉnh số điểm ở một số tiêu chí mà Tổ chuyên gia đánh giá đã chấm cho doanh nghiệp.

- Số điểm sau cùng Hội đồng chấm cho Công ty TNHH Trường Phát là: 824/1000 điểm.

Với số điểm này, Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2020 tỉnh Kiên Giang, thống nhất đề nghị Hội đồng Quốc gia xem xét, trình Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2020 cho Công ty TNHH Trường Phát.

Tính đến năm 2019, tỉnh Kiên Giang đã có 02 doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia và 16 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Nhật Mai – Chi cục TCĐLCL