Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn “Giới thiệu tổng quan, phổ biến thực hiện Đề án 996”

(08:18 | 27/10/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 996) .

Nhằm giới thiệu tổng quan, phổ biến thực hiện Đề án 996, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khoá tập huấn giới thiệu tổng quan, phổ biến thực hiện Đề án 996.

Tham dự và phát biểu khai mạc có ông Trần Văn Định – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cùng với sự tham dự của gần 50 học viên đến từ các sở, ban, ngành tỉnh; phòng kinh tế/ kinh tế & hạ tầng các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Văn Định – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Ông Nguyễn Ngọc Huề – Giảng viên của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã giới thiệu Tổng quan về Đề án 996 và truyền đạt kiến thức cơ sở về đo lường học và quản lý đo lường đến các học viên.

Ông Nguyễn Ngọc Huề và các học viên

Trong buổi tập huấn đã đề cập đến Mục tiêu chung và Mục tiêu cụ thể của Đề án 996, từ đó đưa ra những nhiệm vụ chủ yếu của việc thực hiện Đề án 996, gồm:

1. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp;

2. Tập trung triển khai nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ về đo lường phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp;

3. Tổ chức thực hiện chương trình đảm bảo đo lường;

4. Hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu phương tiện đo, chuẩn đo lường;

5. Tăng cường, phát triển hạ tầng đo lường quốc gia;

6. Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn nghiệp vụ kỹ thuật, nâng cao năng lực dịch vụ về đo lường;

7. Tăng cường hợp tác quốc tế về đo lường;

8. Tăng cường thông tin, truyền thông về đo lường.

Trong khóa tập huấn, các học viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu kiến thức. Kết thúc, các học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn./.

Nhật Mai – Chi cục TCĐLCL