TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Các tin khác

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua 4

(00:00 | 31/07/2020)

Vào lúc 14 giờ ngày 30/7/2020 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua 4 do Sở Du lịch làm Khối trưởng, Sở Khoa học và Công nghệ làm Khối phó đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 07 đơn vị là thành viên Khối thi đua 4, gồm: Sở Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Y tế; Ban Dân tộc. Ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, cùng chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đơn vị Khối phó đã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua 4. Trong đó, đã trình bày một số kết quả đạt được trong việc thực hiện các nội dung giao ước thi đua, cụ thể như: Về nội dung 1, một số chỉ tiêu định lượng của các thành viên đạt và vượt hơn 50% so với chỉ tiêu đăng ký, nổi bật như: Sở Du lịch: Tổng số cơ sở lưu trú toàn tỉnh có đăng ký là 768 cơ sở, đạt 97%; tổng số phòng tại cơ sở lưu trú du lịch là 24.111 phòng, đạt 102%. Sở Khoa học và Công nghệ: Cấp 16/25 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đạt 64%; tổ chức đánh giá, nghiệm thu 06/10 đề tài, dự án cấp tỉnh, đạt 60%. Sở Giáo dục và Đào tạo: Huy động trẻ từ 6 đến 14 tuổi đi học: 96,06%, đạt 100,06%; số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên: 798 học sinh, đạt 159%. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội 51.509 người, đạt 114%; tổ chức tuyên truyền pháp luật 08 cuộc cho trên 1.200 ngươi, đạt 160%. Sở Y tế: Tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai: 62.611 người, đạt 57,45%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em< 5 tuổi 1%/năm còn 12,5%, đạt 99,2%. Ban Dân tộc: Thực hiện dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn cho 444 hộ, đạt 111%; tổ chức 03/03 cuộc hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đạt 100%;… Về nội dung 2, các thành viên trong Khối đều thực hiện khá tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tăng cường đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại tổ chức bộ máy của đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả (Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các thành viên trong Khối đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy gắn liền với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Đề án kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy; Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được UBND tỉnh phê duyệt). Về nội dung 3, các thành viên trong Khối đã triển khai và cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về thi đua khen thưởng của cấp trên; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh và các sở, ban, ngành phát động.

Ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở KH&CN-Khối phó Khối thi đua 4 (bên trái) gợi ý thảo luận

Trên cơ sở dự thảo báo cáo đã được Khối phó thông qua, các thành viên trong Khối tham gia đóng góp 8 lượt ý kiến góp phần báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua 4 được hoàn chỉnh, logic và sinh động hơn.

Đại diện Ban Dân tộc, thành viên Khối thi đua 4 tham gia đóng góp ý kiến 

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, ông Nguyễn Xuân Niệm chỉ đạo Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo theo các ý kiến đóng góp tại Hội nghị trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Niệm cũng có một số đề nghị sau: Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối thi đua 4 quan tâm, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2020 nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành quản lý nhằm chung tay với đất nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Hội nghị thành công tốt đẹp