Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Các tin khác

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và định hướng hoạt động đến năm 2030 thực hiện kế hoạch hành động Lima và Diễn dàn doanh nghiệp của mạng lưới các khu sinh quyển thế giới của Việt Nam

(08:31 | 08/12/2020)

Ngày 03/12/2020 tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Rừng ngập mặn Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia (UBQG) Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) phối hợp với Ban Quản lý Khu DTSQ Rừng ngập mặn Cần Giờ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và định hướng hoạt động đến năm 2030 thực hiện kế hoạch hành động Lima và Diễn dàn doanh nghiệp của mạng lưới các khu DTSQ thế giới của Việt Nam.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đây là một trong những sự kiện quan trọng của UBQG MAB Việt Nam thuộc UBQG UNESCO Việt Nam, được tổ chức luân phiên hàng năm tại các DTSQ thế giới của Việt Nam. Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch MAB Việt Nam; ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Phó Trưởng ban BQL Khu DTSQ Cần Giờ, thành viên Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện 09 khu DTSQ thế giới của Việt Nam: Cát Bà, Châu thổ Sông Hồng, Tây Nghệ An, Cù Lao Chàm – Hội An, Đồng Nai, Cần giờ, Cà Mau, Kiên Giang, Langbiang, đặc biệt có 02 khu DTSQ đề cử trong thời gian tới Khu DTSQ đề cử Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận và Khu DTSQ Cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai cùng các ban ngành tại địa phương, các doanh nghiệp quan tâm cùng đông đảo các chuyên gia khoa học.

GS.TS Nguyễn Hoàng Trí trình bày tại Hội thảo

Kế hoạch Hành động Lima được coi là phương hướng chung, định hướng hoạt động cho toàn bộ mạng lưới các khu DTSQ thế giới của Việt Nam; Hầu hết các hoạt động trong năm 2020 của các khu DTSQ thế giới của Việt Nam đều mới bắt đầu triển khai hoặc đang được tiến hành đúng hướng, các khu DTSQ đang tiếp tục duy trì các hoạt động này trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch Hành động Lima; Một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất cho tất cả các khu DTSQ là sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ từ các UBND tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý, đây là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất đảm bảo cho sự thành công của các khu DTSQ thế giới.

Năm 2021, MAB Việt Nam và các Khu DTSQ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của Việt Nam nhằm triển khai 04 mục tiêu chiến lược và 05 lĩnh vực hành động của Chiến lược MAB đến 2025 và kế hoạch hành động Lima. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế với các Ủy ban MAB của các quốc gia và hoạt động hợp tác giữa các Khu DTSQ của Việt Nam và Khu DTSQ trên thế giới trong mạng lưới MAB; đẩy mạnh hợp tác công tư trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh hoạt và phát triển bền vững; Triển khai việc thực hiện Kế hoạch hành động Lima tại các khu DTSQ Việt Nam trong hợp tác quốc tế và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động Lima tại một số khu DTSQ; quảng bá những bài học thành công của các khu DTSQ Việt Nam trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động Lima.

Trong giai đoạn tới, các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai theo các chủ đề sau: Doanh nghiệp Xã hội, Khoa học mở, Sức khỏe hệ sinh thái, quản trị (Governance), giáo dục vì phát triển bền vững, di sản và hệ thống di sản, hiến chương Trái đất và Công dân Sinh thái. Các đề tài nghiên cứu sẽ là chìa khóa cho hoạt động của các khu DTSQ trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

Đoàn khu DTSQ Kiên Giang tham dự hội thảo

Trong thời gian tới BQL Khu DTSQ Kiên Giang sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chiến lược và chương trình hành động của MAB, hướng tới thực hiện và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Khu DTSQ Kiên Giang./.

Lý Minh Tài (VPĐH BQL Khu DTSQ KG)