Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Ứng dụng chuyển giao

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với các xã của huyện Giồng Riềng thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới

(00:00 | 29/07/2020)

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia cho các xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có tiêu chí 17.1 về tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh (≥ 95%) và nước sạch (≥ 65%); để đạt được tiêu chí trên Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Giồng Riềng liên hệ và thực hiện Hợp đồng với Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường (TTKHCNMT) về việc lấy mẫu và phân tích chất lượng nước sinh hoạt của các hộ gia đình tại 18 xã: Thạnh Hưng, Thạnh Lộc, Thạnh Phước, Thạnh Bình, Thạnh Hòa, Bàn Thạch, Bàn Tân Định, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Ngọc Chúc, Ngọc Thành, Ngọc Thuận, Ngọc Hòa, Hòa Thuận, Hòa Hưng, Hòa Lợi, Hòa An, Long Thạnh.


Khẩu hiệu của các xã tại huyện Giồng Riềng

Được sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện Giồng Riềng ngày 14/7/2020 TTKHCN&MT đã triển khai đến từng hộ gia đình khảo sát, lấy mẫu nước dùng cho sinh hoạt để đánh giá theo QCVN 02-2009/BYT.

Phối hợp với xã ghi biên bản lấy mẫu hiện trường

Hiện nay, các hộ dân ở các xã trên địa bàn huyện Giồng Riềng nhất là ở các khu xa trung tâm, xa nguồn nước cấp tập trung, nguồn nước sinh hoạt của người dân chủ yếu là nước mưa và nước giếng khoan. Vì vậy, chất lượng nước chưa được quản lý, kiểm soát. Thông qua thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia cho các xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. TTKHCN&MT đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích chất lượng nước nhằm giúp địa phương quản lý, kiểm soát tốt nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Đồng thời giúp địa phương có kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp trong thời gian tới, để người dân nông thôn tiếp cận được các dịch vụ tốt hơn trong đó có nguồn nước sạch đảm bảo trong ăn uống, tốt cho sức khỏe và tinh thần trong công cuộc đổi mới mà Đảng, Nhà nước quan tâm./.