Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Ứng dụng chuyển giao

Xem với cỡ chữAA

Kiểm định các phương tiện đo dùng trong ngành Y tế

(07:50 | 12/10/2020)

Ngành Y tế nước ta hiện nay được Đảng và Nhà nước chú trọng quan tâm và đầu tư với mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngân sách quốc gia đầu tư cho ngành Y từ Trung ương đến địa phương là rất lớn, nhất là trước tình hình dịch bệnh Covid tái bùng phát tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam như hiện nay, nên ngành Y tế luôn đóng một vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy, việc các phương tiện đo và thiết bị X-quang sử dụng trong ngành Y tế cần đạt các yêu cầu về kỹ thuật và đo lường theo các quy định của nhà nước là việc tối quan trọng và cấp thiết nhằm đảm bảo sức khỏe người dân và sự an tâm của xã hội.

Theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (gọi tắt là Thông tư 23) và Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23 định nghĩa “Phương tiện đo Nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam”.

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN (Địa chỉ: Lô KK4 (K3-4), khu vực IV Dự án lấn biển; Phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 02973.863649; Fax: 02973.942700). Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định là tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường ở 37 lĩnh vực thuộc danh mục phương tiện đo thuộc Nhóm 2.

Trụ sở Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Y được hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đo lường và tạo thuận lợi trong việc thực hiện kiểm định định kỳ các phương tiện đo đang sử dụng, Trung tâm KHCN&MT đã thông báo rộng rãi trên thông tin truyền thông (thông qua chương trình KCM) và văn bản (gửi Thông báo trực tiếp đển các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Y) các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo tại đơn vị. Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu kiểm định phương tiện đo, xin mang thiết bị đến địa chỉ nêu trên hoặc liên hệ trực tiếp để Trung tâm bố trí thời gian và kiểm định viên đến kiểm định trực tiếp tại cơ sở.

Kiểm định phương tiện đo huyết áp kế tại cơ sở

Trong 9 tháng vừa qua, Trung tâm đã kiểm định và hiệu chuẩn được khoảng 1.000 phương tiện đo thuộc ngành Y các loại (bao gồm: Cân đồng hồ lò xo; Cân sức khỏe; Cân phân tích, cân kỹ thuật; Quả cân; Áp kế; Huyết áp kế; Nhiệt kế y học; Nhiệt ẩm kế; Tủ nhiệt; Phương tiện đo điện tim; Phương tiện đo điện não; …), so với năm 2019 tăng hơn 50%. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục cải tiến dịch vụ, tăng cường phục vụ để việc kiểm định định kỳ các phương tiện đo ngày một tốt hơn./.

Ngô Thanh Toàn