Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo triển khai đề tài, dự án cấp cơ sở cấp thiết thực hiện năm 2020

(00:00 | 10/08/2020)

Ngày 04/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án cấp cơ sở cấp thiết thực hiện năm 2020 với tổng số 02 đề tài, dự án.

Thông tin chi tiêt 02 đề tài, dự án:

(i) “Nghiên cứu thực trạng hoạt động đo lường và giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang”;

(ii) “Nghiên cứu và biên soạn giáo trình giảng dạy Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang”.       

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã có Thông báo số 433/TB-SKHCN ngày 07/8/2020 về việc hoàn chỉnh hồ sơ thuyết minh đề cương đề tài, dự án cấp cơ sở cấp thiết thực hiện năm 2020 để thông qua thuyết minh đề cương tại Hội đồng KH&CN cấp cơ sở và thời hạn nộp hồ sơ về Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang để thẩm định dự toán kinh phí, phê duyệt đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài, dự án từ ngày 04 - 30/9/2020, số lượng hồ sơ mỗi đề tài, dự án là 08 bộ, mỗi bộ gồm:

- Thuyết minh đề cương đề tài, dự án (có kèm biên bản thông qua Hội đồng);

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì;

- Lý lịch khoa học của cá nhân chủ nhiệm;

- Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia;

- Giấy xác nhận phối hợp (nếu có).

• Các biểu mẫu xem tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Khoa học,  điện thoại 0972.025223 hoặc 0949.118103 (gặp đ/c Sơn) để được hướng dẫn./.