Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến 2020

(00:00 | 27/05/2020)

Theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 04/11/2019 Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến sẽ thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động sáng kiến trong tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện theo mẫu này.

Chi tiết mẫu đơn xem tại đây.