TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2021

(00:00 | 13/04/2020)

Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang về việc Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KHCN) cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 của Sở KH&CN Kiên Giang, nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngành, đơn vị, ngày 10/4/2020, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã ký và phát hành Công văn số 178/SKHCN-KH về việc thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021 đến sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN trong tỉnh. Nội dung đề xuất đặt hàng như sau:

- Các đề tài, dự án KH&CN xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có tính cấp thiết cao, đảm bảo tính khoa học và khả thi.

- Tập trung chủ yếu cho nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN, công nghệ cao, các công nghệ hiện đại tranh thủ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4,...Quan tâm đề xuất, đặt hàng các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở quan trọng, quy mô lớn, có tính đột phá, tác động chuyển biến tích cực đến sự phát triển các lĩnh vực ngành và kinh tế - xã hội địa phương, chủ yếu trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch, bảo vệ môi trường, y dược; phát triển nhãn thiệu, thương hiệu các sản phẩm đặc trưng, đặc thù của địa phương gắn sản xuất theo chuỗi giá trị và kết nối thị trường tiêu thụ; KH&CN trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... Các đề tài khoa học xã hội và nhân văn phục vụ hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực ngành, kinh tế - xã hội địa phương;... và những vấn đề KH&CN quan trọng khác.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết tháng 4/2020.

Địa điểm nhận hồ sơ: Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Hồ sơ đặt hàng đề tài, dự án KH&CN gồm:

- Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài, dự án;

- Bảng tổng hợp danh mục các đề xuất đặt hàng đề tài, dự án KH&CN.

Thông báo và các biểu mẫu xem tại đây./.